Contrast
Letter

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine announces a closed competition for the position of civil service category "B"

Наказ від 09.04.2021 № 253 Про оголошення закритого конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Департаменту

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
09 квітня 2021 року № 253

УМОВИ

проведення закритого конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу організації технічного захисту інформації Департаменту з питань режиму та службової діяльності Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

виконує роботу у відповідно до чинного  законодавства, наказів, інструкцій та розпорядчих документів МВС, нормативно-правових актів;

розробляє та подає на погодження проєкти розпорядчих, технічних,експлуатаційних та інших необхідних документів;

здійснює роботи з обмеженим доступом на об'єктах інформаційної діяльності (далі – ОІД);

проводить роботи і створення та впровадження комплексів технічного захисту інформації (далі – КТЗІ) на ОІД, проведення атестації КТЗІ та реєстрації актів атестації цих комплексів у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також координує роботи з проєктування та розроблення комплексних систем захисту інформації (далі – КСЗІ) в АС;

організовує та забезпечує заходи щодо охорони державної таємниці в межах компетенції відділу;

аналізує та узагальнює результати ефективності державної політики за напрямком діяльності;

проводить монтажні роботи на ОІД апарату МВС;

здійснює пошукові заходи на ОІД;

контролює цілісність установлених засобів на ОІД апарату МВС та здійснює їх оперативне відновлення після збоїв, відмов, аварій, надає методичну допомогу підрозділам МВС з цих питань;

у межах компетенції відділу бере участь у заходах із забезпечення дотримання режиму секретності  під час проведення нарад, переговорів за участю керівництва МВС, у тому числі з іноземцями;

здійснює, у межах компетенції, контрольно-інспекторські роботи щодо стану технічного захисту інформації в апараті МВС, територіальних органах з надання сервісних послуг, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 16 год. 45 хв.                        16 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

21 квітня 2021 року 09 год. 00 хв.

 

 

Проведення тестування дистанційно

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.       

Досвід роботи

не потребує

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2.       

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати

3.       

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

вміння перевіряти надійність джерел  і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах, зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

уміння використовувати спільні онлайн - календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про державну таємницю»;

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Указу Президента України від 27 вересня                       1999 року № 1229 «Про затвердження Положення про технічний захист інформації в Україні»;

Постанови Кабінету Міністрів України від                     18 грудня 2013 року № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанови Кабінету Міністрів України від                      16 лютого 1998 року № 180 «Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»

3.       

Знання системи захисту інформації

Положення про захист інформації від витоку технічними каналами на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних система;

Порядок проведення робіт зі створення та атестації комплексів технічного захисту інформації