Контраст
Шрифт

Національне законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996

2. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV

3. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI

4. Закон України від 14.09.2021 № 1643-IX «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України»

5. Закон України від 10.09.2021 № 1750-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі»

6. Кодекс законів про працю, затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.1971

7. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III

8. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 №1618-IV

9. Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року № 722/2019

10. Указ Президента України «Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік» від 11 травня 2021 року № 189/2021

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання проведення гендерно-правової експертизи» від 28.11.2018 № 997

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 930 «Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

13. Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273

14. Національний план дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2016 №113-р

15. Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1544-р

16. Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм  дискримінації  щодо  жінок  на  період  до  2021 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 634-р

17. План заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство  Біарріц»  з  утвердження  гендерної  рівності, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1578-р

18. План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 276-р

19. Національна стратегія у сфері прав людини на 2021-2023 роки, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 756-р

20. Річна національна програма під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік та показники ефективності її виконання, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 690-р

21. Концепція комунікації у  сфері  гендерної  рівності, затверджена  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 1128-р

22. Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р

23. Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1

24. Методичні рекомендації щодо проведення гендерного аудиту підприємствами, установами  та  організаціями,  затверджені  наказом Міністерства соціальної політики від 09.08.2021 № 448

25. Методичні рекомендації щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах, затверджені наказом Міністерства соціальної політики від 29.01.2020 року № 56

26. Методичні рекомендації застосування гендерного компоненту в освітній процес закладів освіти сектору безпеки і оборони

27. Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів, затверджені наказом Міністерства соціальної політики від 07.02.2020 № 86

28. План заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.03.2021 № 188

29. План заходів МВС України з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17.09.2021 № 680

30. План основних заходів Міністерства внутрішніх справ України на 2021 рік, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28.12.2020 № 920  

31. Наказ Міністерства внутрішніх справ від 10.09.2021 № 668 «Про організацію виконання Плану заходів на 2021 - 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»

32. Перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання соціального захисту, які сприяють поєднанню працівниками сімейних та професійних обов’язків

Герої МВС