Контраст
Шрифт

Механізми та процедури представлення інтересів громадськості

Представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень Міністерства внутрішніх справ України громадськість може шляхом використання інструментів громадської участі та механізмів, унормованих законодавством.

Сприяти цим процесам покликаний розділ офіційного вебсайту МВС України «Для громадськості», структурований відповідно до існуючих процедур.


Рубрика ункціонує на виконання норм Конституції України та Закону України «Про звернення громадян» з метою забезпечення громадянам України можливості участі в управлінні державними і громадськими справами і впливу на поліпшення роботи МВС, відстоювання своїх прав і законних інтересів та їх відновлення у разі порушення.


Відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про доступ до публічної інформації», рубрика є інструментом реалізації права кожного на доступ до інформації, розпорядником якої є МВС, та забезпечення прозорості й відкритості в діяльності відомства.


Рубрика систематично наповнюється інформацією відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996, з метою налагодження системного діалогу МВС з громадськістю, підвищення якості підготовки рішень з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.


У порядку, визначеному Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінет Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996, рубрика висвітлює діяльності тимчасового консультаційно-дорадчого органу при МВС під час формування його складу та упродовж строку діяльності.


Рубрика покликана висвітлювати застосування такої складової механізму демократичного управління державою, як громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади, що передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання ними рішень, підготовку пропозицій  щодо розв’язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі. Наповнення рубрики проводиться відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976.


Рубрика, метою якої є сприяння створенню сприятливих умов для розвитку в суспільстві громадської ініціативи та самоорганізації, формування й діяльності інститутів громадянського суспільства та налагодження партнерської взаємодії між ними та МВС. Наповнюється відповідно до заходів, що проводяться в межах поточного плану реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні:

Указ Президента України від 27 вересня 2021 року № 487 «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2023 р. № 160 «Про затвердження плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки» 

Діяльність