Рівні права та можливості

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, одним із ключових завдань МВС є забезпечення та неухильне  дотриманням прав людини.

МВС приділяє значну увагу питанню інтеграції гендерної рівності у своїй діяльності, Національної гвардії України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, оскільки без урахування гендерної рівності, яка пов’язана з основоположними цінностями демократії, особистою свободою, правами людини та верховенством права, неможливо досягти успіху у безпековій сфері.

 Формування політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Міністерстві внутрішніх справ України покладено на Департамент моніторингу дотримання прав людини. Структурним підрозділом підтримуються та впроваджуються всі державні та міжнародні ініціативи, ідеї та програми, які допомагають утвердити інституційний механізм з реалізації гендерної політики та сформувати  політику з врахуванням принципів нульової толерантності та поваги до прав людини.

В загальному контексті Міністерство внутрішніх справ України формує гендерну політику, як наскрізний підхід в діяльності відомства, що спрямований на:

розбудову інституційної спроможності шляхом створення уповноважених підрозділів з дотримання гендерної рівності та призначенням уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в МВС, Національній гвардії України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України;

розширення  участі  жінок у  міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки шляхом усунення обмежень;

включення гендерного аспекту в паспорти бюджетних програм;

здійснення моніторингу діяльності працівників апарату МВС, визначення прогалин і нерівностей під час просування по службі працівників з метою посилення активної участі жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень шляхом заповнення індикаторів гендерного аналізу службової кар’єри державних службовців в апараті МВС;

включення гендерного компоненту в навчальний процес закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС;

розробку механізму реагування та запобігання випадкам сексуальних домагань на робочому місці в органах системи МВС.