Реалізація адаптованої Річної національної програми на 2024 рік