Контраст
Шрифт

Щодо встановлення статусу ветерана органів внутрішніх справ

Відповідно до статті 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (далі – Закон) ветеранами, зокрема органів внутрішніх справ, визнаються громадяни України:

- які бездоганно прослужили на військовій службі, в органах внутрішніх справ 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства;

- особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, чи при виконанні службових обов’язків з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ і мають вислугу 20 років і більше.

Організація роботи з оформлення документів для надання відповідного статусу визначена Інструкцією про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України № 760 від 17.09.2018 (далі – Інструкція).

Видачу посвідчень та нагрудного знака «Ветеран органів внутрішніх справ», що підтверджує статус ветерана і його право на отримання відповідних пільг згідно із Законом, іншими актами законодавства, здійснює управління координації пенсійних та соціально-гуманітарних питань.

Закон встановлює, що ветеранами органів внутрішніх справ визнаються особи за умови наявності таких факторів: громадянство України; бездоганна служба; 25 і більше років вислуги в календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга в календарному обчисленні); встановлення інвалідності I та II групи, яка настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ і наявність вислуги 20 років і більше; звільнення в запас або у відставку відповідно до законодавства.

Стаття 5 Закону чітко передбачає наявність 20 років вислуги військової служби і служби в органах внутрішніх справ і не містить виключень у даному випадку.

Навчання в цивільних вищих навчальних закладах є періодом часу, але не видом служби, періоди проходження якої враховуються для надання статусу «Ветеран органів внутрішніх справ».

Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими пунктами 6 - 9 статті 6 Закону. З метою реалізації прав даної категорії управлінням видаються відповідні довідки.

Підставою для видачі посвідчення, довідок та вручення нагрудного знака «Ветеран органів внутрішніх справ» є:

заява;

наказ про звільнення зі служби в запас або у відставку;

копія паспорта громадянина України;

копія довідки МСЕК (про встановлення інвалідності);

копія послужного списку (розрахунок вислуги років);

виписки з газет та довідки з органів поліції (у разі втрати попереднього посвідчення), а також копії свідоцтва про одруження та смерть (для вдів (вдівців)).

З метою забезпечення своєчасного та якісного обслуговування пенсіонерів системи органів внутрішніх справ за місцем їх проживання та надання практичної допомоги зі збору документів наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 вересня 2018 р. № 787 «Про організаційно-штатні зміни у МВС» при територіальних медичних об’єднаннях Міністерства внутрішніх справ України по областях, місту Києву створено сектори із соціально-гуманітарних питань.

Адреси вказаних секторів та номери телефонів розміщені на нашому сайті.

Діяльність