Управління запобігання корупції

Начальник
Фодчук Анатолій Богданович

[email protected]
(044) 254-90-60


Основні функції Управління:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів із запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, в апараті МВС, ГСЦ, закладах, установах і на підприємствах, щоналежать до сфери управління МВС;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, підготовки заходів щодо їх усунення, унесення Міністру відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам апарату МВС, ГСЦ, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, НГУ та ЦОВВ;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Міністра та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, ужиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування апарату МВС деклараціїособи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку;

6) здійснення контролю за додержанням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог ЗаконуУкраїни «Про запобігання корупції», в апараті МВС, ГСЦ, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також за дорученням Міністра – у НГУ та ЦОВВ;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог ЗаконуУкраїни «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування Міністра, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

9) проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

10) забезпечення організації проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, в апараті МВС, ГСЦ, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, у разі якщо призначення на такі посади здійснюється МВС.