Дослідження

1. Результати аналізу нормативно-правових актів та дисциплінарних статутів органів системи МВС на предмет включення до них положень про запобігання та протидію випадкам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці.

2. Розуміння маскулінності та гендерної рівності в секторі безпеки України.

3. Результати аналізу інфраструктурних умов, та матеріально-технічного забезпечення державних службовців, військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту обох статей з урахуванням принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4. Результати гендерного оцінювання Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

5. Результати анкетування особового складу Національної гвардії України та Національної поліції щодо питань участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки.

6. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у публічному секторі України.

7. Порадник для гендерних радників і радниць