Contrast
Letter

Перелік напрямів діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС України, які оцінюються, та критерії і бали такої оцінки