Contrast
Letter

Recruitment announcements for the vacant position of head of the sector for work with enterprises of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Додаток
до наказу Міністерства
внутрішніх справ України
від 10 грудня 2020 року № 850

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Завідувач Сектору по роботі з підприємствами Міністерства внутрішніх справ України, категорія «Б»

Посадові обов’язки

  1. Очолює Сектор та здійснює керівництво його діяльністю.
  2. Організовує роботу Сектору, забезпечує контроль та виконання завдань та функцій, покладених на нього.
  3. Визначає обов’язки державних службовців Сектору і затверджує їх посадові інструкції (у разі делегування таких повноважень державним секретарем МВС), здійснює контроль  за їх виконанням.
  4. Контролює стан діловодства в Секторі, дотримання правил внутрішнього службового розпорядку державними службовцями Сектору.
  5. Підписує від імені Сектору листи та інші документи, пов’язані з виконанням його завдань та функцій, крім тих, право підпису яких належить керівництву МВС відповідно до законодавства.
  6. Видає в межах повноважень організаційно-розпорядчі акти, приймає рішення з питань службової діяльності Сектору.
  7. Представляє МВС у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції Сектору, за дорученням керівництва МВС.
  8. Сприяє в межах компетенції забезпеченню реалізації єдиної державної політики та виконання вимог нормативно-правових актів, спрямованих на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням.
  9. Реалізує інші повноваження відповідно до завдань та функцій, покладених на Сектор, визначені актами законодавства

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 13 700 гривень.
Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).
Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:
1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Інформація приймається до 18 години 15 грудня 2020 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56
е-mail: [email protected]

Вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою