Contrast
Letter

Recruitment announcements for the vacant position of head of the civil protection sector of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Додаток
до наказу Міністерства
внутрішніх справ України
від 10 грудня 2020 року № 849

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Завідувач Сектору цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ України, категорія «Б»

Посадові обов’язки

  1. Організація, забезпечення та безпосередня участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих актів та інших документів, що належать до компетенції Сектору.
  2. Надання консультативної допомоги структурним підрозділам апарату МВС з питань, що належать до компетенції Сектору.
  3. Розроблення і здійснення заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Сектору.
  4. Контроль за дотриманням правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку працівниками Сектору.
  5. Уживання заходів щодо створення працівникам Сектору належних для роботи умов, матеріально-технічного забезпечення, професійного навчання, реалізації інших прав, визначених посадовими інструкціями.
  6. Підготовка планів, звітів з основних напрямків діяльності Сектору та надання пропозицій до планів роботи МВС на наступний рік.
  7. Участь у роботі дорадчих і колегіальних органів, а також у нарадах, що проводяться в органах системи МВС із питань охорони праці.
  8. Розгляд скарг, заяв, листів громадян та іншу кореспонденцію з питань, що належать до компетенції Сектору.
  9. Організація роботи Сектору з обліку та зберігання матеріалів поточного діловодства та матеріалів розслідувань нещасних випадків, формування справ та подальшого їх зберігання.
  10.  Сприяння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 13 700 гривень.
Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).
Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:
1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Інформація приймається до 18 години 15 грудня 2020 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56
е-mail: [email protected]

Вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою