Contrast
Letter

Recruitment announcements for the vacant position of deputy head of the Department of Strategic Analysis and Forecasting

Наказ від 09.02.2021 р. № 103 Про необхідність призначення на вакантну посаду державної служби категорії «Б» на період дії карантину

Додаток
до наказу Міністерства
внутрішніх справ України
від 09 лютого 2021 року № 103

 

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Заступник начальника управління стратегічного аналізу та прогнозування – начальник відділу прогнозування Департаменту організаційно-апаратної роботи Міністерства внутрішніх справ України, категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Керує та організовує роботу відділу:

забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

здійснює моніторинг та контроль за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;

забезпечує підвищення рівня професійної компетенції працівників відділу шляхом проведення внутрішніх навчань.

2. Надає обов’язкові для виконання доручення працівникам структурного підрозділу з питань, що належать до його функціональних повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

3. Організовує планування роботи структурного підрозділу, виконує завдання та доручення керівництва з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та готує у межах компетенції пропозиції керівництву щодо вдосконалення форм та методів організації роботи. 

4. Прогнозує основні напрями трансформації внутрішніх та зовнішніх факторів функціонування системи МВС та здійснює підготовку аналітичних матеріалів стосовно забезпечення ефективного управління на стратегічному рівні.

5. Сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своїх повноважень.

6. Організовує підготовку нарад за участю керівництва Міністерства, готує необхідні матеріали. Здійснює контроль за виконанням доручень, визначених керівником на нараді.

7. Оцінює можливості та умови реалізації конкретних напрямів розвитку органів системи МВС України (реорганізація, оптимізація, реформування тощо), розробляє проєкти альтернативних управлінських рішень.

8. За відсутності начальника управління виконує його обов’язки. Узгоджує з начальником управління теми досліджень.

9. Виконує окремі доручення керівництва Департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 14 400 гривень.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема, стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 16.45 години 12 лютого 2021 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56

е-mail: [email protected]

Вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою