Contrast
Letter

Recruitment announcements for the vacant position of deputy director of the Personnel Department - head of the department for staffing, document management and review of appeals of the Ministry of Internal Affairs

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Заступник директора Департаменту персоналу -начальник управління з питань комплектування, документообігу та розгляду звернень Міністерства внутрішніх справ України, категорія «Б»

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю Департаменту в межах повноважень.

Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою управління з виконання покладених на нього завдань і функцій, планує роботу управління та забезпечує відповідний контроль.

Забезпечує виконання покладених на управління завдань, а також дотримання працівниками законодавства з питань державної служби та запобігання корупції.

Вносить директору Департаменту пропозиції щодо призначення та звільнення з посад у встановленому порядку працівників управління, своєчасне заміщення вакантних посад, присвоєння рангів державних службовців, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, сприяє підвищенню кваліфікації та перепідготовки підпорядкованих працівників.

Організовує розроблення та впровадження, у межах компетенції, планів розвитку Департаменту, сприяє вдосконаленню роботи у сферах управління персоналом, документообігу та підвищення якості розгляду звернень.

Організовує належний контроль за строками проходження, виконання службових документів, доповідає директору Департаменту про результати роботи управління та вносить пропозиції щодо шляхів її удосконалення.

Організовує роботу з розгляду працівниками управління адвокатських запитів, звернень та запитів народних депутатів України, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, а також заяв і скарг громадян, запитів на інформацію.

Сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своїх повноважень, дотримується в межах компетенції принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності, забезпечує в межах компетенції виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігає та протидіє дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням.

Заслуховує на нарадах звіти керівників відділів про результати роботи їх підрозділів, а також щодо виконання завдань, відповідно до функціональних повноважень

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом у розмірі 16 000 гривень.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня             2020 року № 290 (далі - Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається з 18 червня до                  18 години 22 червня 2020 року включно

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,

(044) 256 13 56

[email protected]

 

Вимоги

Освіта

вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

вільне