Contrast
Letter

Recruitment announcements for the vacant position of Deputy Director of the Department of Health and Rehabilitation - Head of the Department of Medical and Preventive Care of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Додаток
до наказу Міністерства
внутрішніх справ України
від 09 листопада 2020 року № 781

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення Заступник директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації – начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги Міністерства внутрішніх справ України, категорія «Б»
Посадові обов’язки Відповідає за організацію профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров’я МВС, забезпечує контроль за їх виконанням за встановленими Міністерством охорони здоров’я України стандартами. Забезпечує контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення спалахів інфекційних хвороб, професійних захворювань, епідемій, отруєнь прикріпленого до відомчих медичних закладів МВС контингенту. Готує відповідні документи, у тому числі методичні рекомендації, доручення тощо. Забезпечує розроблення та бере безпосередню участь у розробленні в установленому порядку проєктів нормативно-правових актів щодо лікування захворювань будь-якої назології, у тому числі щодо хворих на COVID-19. Здійснює прийом громадян щодо надання їм медичної допомоги, інших медичних послуг у відомчих медичних закладах МВС, зокрема в умовах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2. У межах своєї компетенції організовує розгляд розрахунків вартості платних послуг, які надають заклади охорони здоров’я МВС. Організовує забезпечення відомчих медичних закладів МВС медичною апаратурою, лікарськими засобами, перев’язувальними матеріалами тощо. Забезпечує контроль за їх зберіганням, обліком та раціональним використанням.
Умови оплати праці Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 16 000 гривень. Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість призначення на посаду На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби: 1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок); 2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку; 3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Додатки до заяви не є обов’язковими для подання. Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). Інформація приймається до 18 години 12 листопада 2020 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду Куліш Ігор Васильович, +38 (044) 256 13 56 е-mail: [email protected]
Вимоги
Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань  «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»
Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою