Contrast
Letter

Recruitment announcements for the vacant position of Chief Specialist of Litigation and Claims Department

Наказ від 01.03.2021 № 165 Про необхідність призначення на вакантну посаду державної служби категорії «В» на період дії карантину

Додаток 
до наказу Міністерства 
внутрішніх справ України 
від 01 березня 2021 року № 165

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу судово-претензійної роботи Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Опрацьовує претензії, позовні заяви (адміністративні позови), апеляційні та касаційні скарги, інші документи, що надійшли від судових органів, органів державної виконавчої служби, прокуратури та інших державних установ; готує на них відзиви, пояснення та заперечення.

За дорученням керівництва Департаменту з метою захисту інтересів МВС готує претензії, скарги, позовні заяви (адміністративні позови), апеляційні та касаційні скарги, інші процесуальні документи та подає їх у встановленому порядку до уповноважених судових та інших органів.

2. За дорученням керівництва Департаменту представляє, у межах своєї компетенції, у встановленому законодавством порядку інтереси МВС у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань і спорів.

Представництво інтересів МВС та керівництва МВС у судах України всіх юрисдикції та інстанцій, ведення справ у цих судах.

Здійснює самопредставництво МВС у судах України всіх юрисдикцій та інстанцій під час розгляду судових справ, учасником яких є МВС, ведення справ у судах.

3. Опрацьовує претензії, позовні заяви (адміністративні позови), апеляційні та касаційні скарги, інші документи, що надійшли від судових органів, органів державної виконавчої служби, прокуратури та інших державних установ; готує на них відзиви, пояснення та заперечення.

4. Здійснює юридичне супроводження та контроль за представництвом інтересів МВС у судових органах працівниками юридичних служб територіальних органів та закладів (установ), що належать до сфери управління МВС.

5. Розробляє та вносить на розгляд керівництва Департаменту пропозиції щодо вдосконалення правової роботи юридичних служб територіальних органів та установ (закладів), що належать до сфери управління МВС, уживає заходів до впровадження кращих форм і методів цієї роботи.

6. За дорученням керівництва Департаменту аналізує матеріали та дані статистичної звітності з питань претензійної і позовної роботи територіальних органів та закладів (установ), що належать до сфери управління МВС. Бере участь у підготовці проєктів управлінських рішень, доповідних записок, звітів, оцінок та інших інформаційних (аналітичних) документів, що характеризують стан правової роботи в територіальних органах та закладах (установах), що належать до сфери управління МВС.

7. У межах компетенції, розглядає та виконує документи, що надійшли для опрацювання до відділу. За дорученням керівництва Департаменту готує правові висновки з питань, що належать до компетенції Департаменту.

За дорученням керівництва Департаменту готує проєкти цивільно-правових, господарсько-правових договорів та інших правочинів.

За дорученням керівництва Департаменту здійснює безпосередню розробку та проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів.

8. За дорученням керівництва Департаменту бере участь у розгляді матеріалів за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій; дає правові висновки за фактами виявлених порушень.

9. Опрацьовує матеріали службових розслідувань за фактами порушень працівниками МВС службової дисципліни та проєкти наказів МВС про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.

10. За дорученням керівництва Департаменту бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів та закладів (установ), що належать до сфери управління МВС.

За дорученням керівництва Департаменту бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, заняттях з питань правового забезпечення діяльності Міністерства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 10 600 гривень.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 18.00 години 04 березня 2021 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56

е-mail: [email protected]

Вимоги

Освіта

Вища, за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра в галузі знань «Право»

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою