Contrast
Letter

Recruitment announcements for the vacant position of chief specialist of the department of analysis of current activities and control of the Department of state policy formation in the field of combating drug-related crime Ministry of Internal Affairs

Наказ від 29.01.2021 № 67 Про необхідність призначення на вікантні посади державної служби категорії «Б» та «В» на період дії карантину

Додаток
до наказу Міністерства
внутрішніх справ України
​від 29 січня 2021 року № 67

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу аналізу поточної діяльності та контролю Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності Міністерства внутрішніх справ України, категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Забезпечує своєчасне і якісне виконання планових заходів та аналіз їх ефективності.

2. Здійснює збір та систематизацію інформації про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів для інформування керівництва МВС.

3. Здійснює оперативне інформування керівництва відділу та Управління про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, які можуть викликати значний суспільний резонанс.

4. Проводить систематичний аналіз діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, з питань участі в реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів. Уносить пропозиції щодо своєчасного виявлення негативних тенденцій та заходів з їх усунення.

5. Розробляє проєкти наказів, рішень нарад керівництва Управління, колегій Міністерства та інших документів за напрямами діяльності.

6. Забезпечує, у межах компетенції, співпрацю з органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, іншими правоохоронними органами, які здійснюють діяльність у сфері протидії наркозлочинності, МОЗ України, громадськими об’єднаннями, іншими організаціями, які беруть участь у реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів.

7. Вивчає міжнародний досвід та розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності.

8. Бере участь у підготовці звітів, проєктів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

9. Бере участь у здійсненні моніторингу ефективності заходів з протидії наркозлочинності в Україні та світі.

10. Забезпечує взаємодію відповідно до розподілу обов’язків з підрозділами та установами, які беруть участь у реалізації державної політики з протидії наркозлочинності.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 10 600 гривень.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня             2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 18 години                          01 лютого 2021 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56

е-mail: [email protected]

 

Вимоги

Освіта

Вища, за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою