Contrast
Letter

Recruitment announcements for the vacant position of chief specialist

Наказ від 01.03.2021 № 164 Про необхідність призначення на вакантну посаду державної служби категорії «В» на період дії карантину

Додаток 
до наказу Міністерства 
внутрішніх справ України 
від 01 березня 2021 року №164

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу юридичного супроводження діяльності з управління фінансовими ресурсами та майном управління загальної правової роботи Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Опрацьовує проєкти господарських, цивільно-правових договорів (контрактів) та інших правочинів, однією із сторін яких є МВС, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, а також погоджує (візує) проєкти договорів (контрактів).

2. У межах компетенції розглядає та виконує документи, що надійшли для опрацювання до відділу. За дорученням керівництва Департаменту готує правові висновки з питань, що належать до компетенції відділу, у вигляді листів, довідок, службових записок тощо.

3. Бере участь у підготовці проєктів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розглядає проєкти нормативних актів, які надійшли для погодження, із питань, що належать до компетенції відділу, готує проєкти письмових висновків чи зауважень до них.

4. Супроводжує застосування заходів правового впливу в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань із метою забезпечення захисту майнових інтересів МВС.

5. За дорученням керівництва Департаменту бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень.

6. Надає в установленому порядку методичну допомогу структурним підрозділам системи МВС при виконанні ними своїх завдань та функцій. Сприяє правильному застосуванню ними положень чинного законодавства, бере участь у виявленні та усуненні причин порушень.

7. Розробляє та вносить на розгляд керівництва відділу та Департаменту пропозиції щодо вдосконалення правової роботи в територіальних органах та закладах (установах), що належать до сфери управління МВС,  уживає заходів щодо впровадження вдосконалених форм і методів цієї роботи.

8. Бере участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, заняттях,  пов’язаних із питаннями правового забезпечення діяльності МВС.

9. Представництво інтересів МВС та керівництва МВС у судах України всіх юрисдикції та інстанцій, ведення справ у цих судах.
Здійснює самопредставництво МВС у судах України всіх юрисдикцій та інстанцій під час розгляду судових справ, учасником яких є МВС, ведення справ у судах.

10. Виконує інші обов’язки, що випливають із завдань, покладених на відділ.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 10 600 гривень.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня             2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 18.00 години                          04 березня 2021 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56

е-mail: [email protected]

 

Вимоги

Освіта

Вища, за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра в галузі знань «Право»

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою