Contrast
Letter

Recruitment announcements for the vacant position of chief specialist

Наказ від 16.02.2021 № 125 Про необхідність призначення на вакантну посаду державної служби категорії «В» на період дії карантину

Додаток
до наказу Міністерства
внутрішніх справ України
​від 16 лютого 2021 року № 125

 

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу багатостороннього співробітництва Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ України, категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Бере участь у розробці проєктів внутрішньовідомчих нормативних документів, необхідних для організації виконання Міністерством доручень вищих державних органів влади з питань захисту фінансових інтересів Європейського Союзу, забезпечує комунікацію з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), Європейською Комісією та Європейським судом аудиторів з питань виконання розділу VI Угоди про асоціацію та додатків до нього.

2. Готує довідково-інформаційні матеріали керівництву МВС та ДМС щодо діяльності відділу відповідно до компетенції.

3. Проводить аналіз заходів з виконання зобов’язань України, передбачених статтею 459 Угоди про асоціацію, і за результатами аналізу формує пропозиції стосовно вдосконалення механізму запобігання шахрайству, боротьби з ним та іншими порушеннями, які впливають на фінансові інтереси України і ЄС, та щокварталу інформує про них голову Міжвідомчої координаційної ради та Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

4. Отримує, узагальнює інформацію про можливі порушення під час використання в Україні фінансової допомоги, яка отримана від Європейського Союзу, та забезпечує її передачу в повному обсязі компетентним органам України та ЄС.

5. Забезпечує переклад з іноземних мов на іноземні мови, документів, що надходять до ДМС, необхідних для організації міжнародного співробітництва МВС у багатосторонньому форматі, зокрема, співробітництва з міжнародними організаціями.

6. Забезпечує підготовку та узагальнення матеріалів до щорічного звіту України  про заходи, вжиті у зв’язку з викриттям фактів шахрайства з використанням коштів ЄС.

7. Розробляє та опрацьовує проєкти законодавчих та інших нормативно-правових актів України, проєкти нормативно-правових актів МВС з питань, що належать до компетенції відділу.

8. Здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС.

9. Здійснює розгляд звернень громадян та запитів на публічну інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

10. Бере участь:

у роботі окремих експертних та робочих груп з питань, що відносяться до компетенції відділу;

у наданні консультативно-правової допомоги структурним підрозділам апарату МВС, територіальним органам, закладам, установам і підприємствам, що належать до сфери управління МВС, з питань співробітництва з міжнародними організаціями та захисту фінансових інтересів Європейського Союзу, що відносяться до компетенції відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 10 600 гривень.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 16.45 години 19 лютого 2021 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56

е-mail: [email protected]

Вимоги

Освіта

Вища, за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою