Contrast
Letter

Order and advertisement for the vacant position of deputy head of the litigation and claims work department of legal support of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Наказ від  21.01.2021 №34 Про необхідність призначення на вакантну посаду державної служби категорії «Б» на період дії карантину

Додаток
до наказу Міністерства
внутрішніх справ України
від 21 січня 2021 року № 34

 

 

Оголошення про добір на зайняття вакантної посади заступника начальника відділу судово-претензійної роботи Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Заступник начальника відділу судово-претензійної роботи Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, категорія «Б»

Посадові обов’язки

  1. Організовує роботу відділу судово-претензійної роботи, забезпечує якісне і ефективне виконання покладених на відділ завдань і функцій та несе персональну відповідальність за його діяльність.

  Планує роботу відділу, розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу, контролює їх виконання.

  2. Забезпечує представництво інтересів МВС та керівництва МВС у судах України всіх юрисдикцій та інстанцій, ведення справ у цих судах.

  Здійснює самопредставництво МВС у судах України всіх юрисдикцій та інстанцій під час розгляду судових справ, учасником яких є МВС, ведення справ у судах.

  3. Опрацьовує позовні заяви (адміністративні позови), апеляційні та касаційні скарги, претензії, інші документи, що надійшли від судових органів, органів державної виконавчої служби, прокуратури та інших державних установ, готує на них відзиви, пояснення та заперечення.

  4. Здійснює юридичне супроводження та контроль за представництвом (самопредставництво) інтересів МВС в судових органах працівниками юридичних служб територіальних органів та установ (закладів), що належить до сфери управління МВС.  

  Розробляє та вносить на розгляд керівництву Департаменту пропозиції щодо вдосконалення правової роботи юридичних служб  територіальних органів та установ (закладів), що належить до сфери управління МВС, вживає заходів до впровадження кращих форм і методів цією роботи.

  Бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів та установ (закладів), що належать до сфери управління МВС.

  5. Здійснює підготовку матеріалів та даних статистичної звітності з питань претензійної і позовної роботи територіальних органів та закладів (установ), що належать до сфери управління МВС. Бере участь у підготовці проєктів управлінських рішень, доповідних записок, звітів, оцінок та інших інформаційних (аналітичних) документів, що характеризують стан правової роботи в територіальних органах та закладах (установах), що належать до сфери управління МВС.

  6. У межах компетенції розглядає та виконує документи, що надійшли для опрацювання до відділу.

  За дорученням керівництва Департаменту   готує правові висновки з питань, що належать до компетенції Департаменту, проєкти цивільно-правових, господарсько-правових договорів та інших правочинів.  

  7. Приймає учать у розгляді матеріалів за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень.

  8. Контролює дотримання працівниками  відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, діловодства, охорони державної таємниці, інших правил та службової дисципліни.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 12 100 гривень.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня             2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Інформація приймається до 18.00 години 25 січня 2021 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56
е-mail: [email protected]

Вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань «Право»

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою