Contrast
Letter

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine announces a closed competition for the position of civil service category "B"

Наказ від 08.04.2021 № 248 Про оголошення закритого конкурсу на зайняття посади державної служби Директорату

         

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
08  квітня 2021 року № 248

УМОВИ

проведення закритого конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

очолює відділ, організовує його роботу, здійснює керівництво діяльністю працівників щодо виконання завдань, покладених на відділ, при цьому забезпечує:

реалізацію державної політики щодо протидії гібридним загрозам, сприяння розвитку сфери стратегічних комунікацій МВС, Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – ЦОВВ);

координацію роботи структурних підрозділів МВС, Національної гвардії України та ЦОВВ щодо протидії гібридним загрозам, визначення основних напрямків їх діяльності та забезпечення контролю за станом виконання ними завдань і функцій у цій сфері;

проведення моніторингу, аналіз та оцінку гібридних загроз національній безпеці України з питань, віднесених до компетенції МВС, для корегування стратегічних напрямків діяльності та шляхів виконання покладених на Міністерство завдань;

підготовку та внесення на розгляд Міністра проєктів законодавчих і нормативно-правових актів, необхідних для ефективної протидії гібридним загрозам;

вивчення досвіду протидії гібридним загрозам на національному, регіональному та місцевому рівнях, його узагальнення з метою розробки відповідних концепцій і стратегій щодо нових підходів до протистояння гібридним загрозам;

налагодження та розширення співпраці з міжнародними експертами з метою реалізації спільних заходів з протидії гібридним загрозам з урахуванням кращих практик та досвіду міжнародних партнерів у цій сфері;

контроль за діяльністю працівників і створення умов для успішного виконання ними посадових обов’язків та підвищення їх професійного рівня;

розроблення заходів щодо вдосконалення діяльності відділу за основними напрямками його роботи.

Працює безпосередньо із секретними документами з питань захисту національних інтересів та державного кордону

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 14 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

16 квітня 2021 року 14 год. 00 хв.

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

-    уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

-    здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;

-    здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.       

Стратегічне управління

-    здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

-    бачення загальної картини та довгострокових цілей;

-    рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

-    залучення впливових сторін

3.       

Управління організацією роботи

-    ефективне формування та управління процесами;

-    чітке бачення цілі;

-    чітке планування реалізації

4.       

Ефективність координації з іншими

-    уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

-    здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

5.       

Концептуальне та інноваційне мислення

-    здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

-    здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

-    здатність здійснювати гендерний аналіз у процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національну поліцію»;

Закону України «Про Національну гвардію України»;

Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

Закону України «Про національну безпеку України»;

 Закону України «Про звернення громадян»

3.       

Знання системи захисту інформації у сфері протидії гібридним загрозам

складові політики інформаційної безпеки;

забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації