Contrast
Letter

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine announces contests for positions of civil service categories «B» and «C»

Наказ МВС від 31.03.2021 № 234 Про оголошення конкурсів на зайняття посад державної служби Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності

1. Начальника відділу інформаційного забезпечення та моніторингу.

2. Головного спеціаліста відділу стратегічного планування та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення.Затверджено

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

31 березня 2021 року № 234

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу інформаційного забезпечення та моніторингу Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності Міністерства внутрішніх справ України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

   здійснює організаційно-методичне керівництво відділом та контроль за роботою його працівників, за дотриманням працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконання законодавства України з питань державної служби, запобігання корупції тощо;

здійснює інформаційно-аналітичну підтримку діяльності Управління;

готує і подає на підпис або погодження Міністрові, його заступнику, згідно з розподілом функціональних обов’язків, проєкти організаційно-розпорядчих актів, розроблених Управлінням;

за дорученням начальника Управління готує інформаційно-аналітичні, статистичні матеріали та інші документи з питань, що належать до компетенції відділу;

опрацьовує вхідну кореспонденцію, яка надходить з міністерств, відомств, інших органів виконавчої влади, розглядає скарги, заяви і звернення громадян та здійснює їх своєчасне виконання відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю», забезпечує контроль за роботою на цьому напрямку серед підлеглих працівників, а також у межах компетенції опрацьовує документи з грифом «Для службового користування»;

організовує збір, узагальнення інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів та інших документів з питань, що належать до компетенції Управління;

забезпечує підготовку за напрямами діяльності, проєкти наказів, рішень колегії Міністерства, нарад керівництва Управління, відділу, інших документів;

організовує проведення, у межах компетенції, засідань робочих груп, нарад, підготовку матеріалів до них;

бере участь у роботі відомчих, міжвідомчих робочих груп, створених з метою підготовки змін до чинного законодавства у сфері протидії наркозлочинності, підвищення рівня боротьби з нею;

у межах наданих повноважень опрацьовує матеріали за результатами засідань, відомчих, міжвідомчих робочих груп

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18 год. 00 хв.                        07 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

13 квітня 2021 року   10 год. 00 хв.

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Стратегічне управління

- бачення загальної картини та довгострокових цілей;

- здатність визначити напрям та формувати відповідні плани розвитку;

- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

-     оцінка ефективності на корегування планів.

2.       

Прийняття ефективних рішень

-   здатність приймати вчасні та виважені рішення;

-   аналіз альтернатив;

-   спроможність йти на виважений ризик;

-   автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.       

Управління персоналом

-    делегування та управління результатами;

-    управління мотивацією;

-    наставництво та розвиток талантів;

-                      стимулювання командної роботи та співробітництва.

4.       

Управління організацією роботи

-    чітке бачення цілі;

-    ефективне управління ресурсами;

-    чітке планування реалізації;

-    ефективне формування та управління процесами.

5.       

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

-    уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

-    здатність до об’єднання та  систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства        у сфері

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

Постанови Кабінету Міністрів України від                    28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»

 

3.       

Знання системи захисту інформації

Складові політики інформаційної безпеки;

Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації.

         

 

 Затверджено

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

31 березня 2021 року № 234

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу стратегічного планування та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності Міністерства внутрішніх справ України

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

здійснює перспективне і поточне планування роботи, своєчасне і якісне виконання запланованих заходів та аналіз ефективності реалізованих заходів;

проводить збір, узагальнення та аналіз результатів практичної діяльності правоохоронних органів у сфері протидії наркозлочинності, передового вітчизняного і закордонного досвіду в цієї сфері, підготовка інформаційно-аналітичних документів з питань, що належать до його компетенції;

здійснює стратегічний аналіз та прогнозування розвитку оперативної обстановки у сфері протидії наркозлочинності;

подає пропозицій з питань вдосконалення діяльності у сфері протидії наркозлочинності;

розроблює проєкти наказів, рішень нарад керівництва Управління, колегії Міністерства та інших документів, за напрямами діяльності;

подає пропозиції щодо напрямків проведення аналітичних досліджень;

здійснює оперативне інформування керівництва відділу та Управління про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, які можуть викликати значний суспільний резонанс;

забезпечує практичну реалізацію Управлінням заходів МВС з питань дотримання антикорупційного законодавства;

відповідно до посадових інструкцій працює з секретними документами, що містять інформацію у сфері мобілізаційної роботи.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18 год. 00 хв.                        07 квітня 2021 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

13 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

 

2.

Досвід роботи

Не потребує

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Відповідальність

-   усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-   усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-   здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися та виконувати. 

 

2.

Якісне виконання поставлених завдань

-   чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-   комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

-   розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

 

3.

Досягнення результатів

-   здатність до чіткого бачення результату діяльності;

-   вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

-   вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

 

4.

Аналітичні здібності

-   здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

-   вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

-   вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства

2.

Знання законодавства        у сфері

Єдиної конвенції  про наркотичні засоби                    1961 року;

Конвенції про психотропні речовини 1971 року;

Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року;

Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

Постанови Кабінету Міністрів України від                   28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»;

Постанови Кабінету Міністрів України від                       18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України».

3.

Знання системи стратегічного планування та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення

Уміння визначати мету, завдання, пріоритети та комплекс заходів стосовно реалізації державної політики.

Забезпечення функціонування комплексного нормотворчого процесу, у тому числі вміння аналізувати та надавати юридичну оцінку нормативно-правовим актам.