Contrast
Letter

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine announces a competition for the position of civil service category "B"

Наказ від 05.04.2021 № 241 Про оголощення конкурсу на зайняття посади державної служби Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції

Затверджено

Наказ Міністерства внутрішніх справ

України

05 квітня 2021 року № 241

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника головного управління з питань деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та інших тимчасово окупованих територій України Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

   очолює головне управління, керує його роботою, несе персональну відповідальність за результати його діяльності, якісне та ефективне виконання покладених завдань;

   організовує проведення аналізу безпекових проблем та ефективності реалізації напрямків діяльності МВС у сфері деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій відповідно до компетенції, спільно з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – ЦОВВ), та Національною гвардією України (далі – НГУ)  готує пропозиції МВС до проєктів планів пріоритетних дій Уряду;

   організовує вжиття заходів із забезпечення формування державної політики у сфері деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій  відповідно до програми діяльності Кабінету Міністрів України, планів пріоритетних дій Уряду, інших документів державної політики, за необхідності готує відповідні пропозиції;

   координує роботу із забезпечення контролю за виконанням структурними підрозділами МВС, НГУ, ЦОВВ, законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, та здійснює нагляд за їх виконанням;

   забезпечує організацію роботи щодо формування цілей та пріоритетів діяльності МВС у сфері деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Організовує підготовку пропозицій МВС до програми діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції Директорату;

   організовує проведення аналізу та вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності ЦОВВ та НГУ, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій у сфері деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, надає структурним підрозділам апарату МВС необхідну методично-консультативну допомогу;

   організовує роботу щодо розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань формування державної політики у сфері деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій відповідно до компетенції МВС. Забезпечує проведення фахової експертизи проєктів нормативно-правових актів, що розроблені органами системи МВС та подані на погодження Міністру, а також проєктів нормативно-правових актів, що розроблені іншими ЦОВВ та надійшли на погодження до МВС, чи ЦОВВ, які відносяться до компетенції головного управління;

   організовує проведення моніторингу інформаційного середовища тимчасово окупованих територій щодо виявлення існуючих інформаційних викликів та загроз у сфері публічної безпеки і громадського порядку, цивільного захисту, безпеки державного кордону та міграційних процесів;    

    забезпечує в межах компетенції реалізацію системи стратегічних комунікацій для реагування на такі виклики та загрози. Забезпечує підготовку матеріалів для оперативного інформування керівництва МВС про події, які можуть викликати значний суспільний резонанс, несуть потенційну загрозу правопорядку, безпеці людини, суспільства і держави зі сторони тимчасово окупованих територій;

   сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своїх повноважень

Умови оплати праці

посадовий оклад – 15 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою  статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18 год. 00 хв.                        12 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

16 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

 

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

-    уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

-    здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;

-    здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.       

Стратегічне управління

-    здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

-    бачення загальної картини та довгострокових цілей;

-    рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

-    залучення впливових сторін

3.       

Управління організацією роботи

-    ефективне формування та управління процесами;

-    чітке бачення цілі;

-    чітке планування реалізації

 

4.       

Ефективність координації            з іншими

-    уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та впорядкування дій;

-    здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

5.       

Концептуальне та інноваційне мислення

-    здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

-    здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

-    здатність здійснювати гендерний аналіз у процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства        у сфері

Знання:

Закону України «Про Національну поліцію»;

Закону України «Про Національну гвардію України»;

Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

Закону України «Про національну безпеку України»;

 Закону України «Про звернення громадян»

3.       

Знання системи захисту інформації у сфері деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій

складові політики інформаційної безпеки;

забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації