Contrast
Letter

Competitions for the positions of civil service category «B» and «C»

Наказ від 24.03.2021 № 208 Про оголошення конкурсів на зайняття посад державної служби Управління моніторингу дотримання прав людини

 

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
24 березня 2021 року № 208

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника Управління моніторингу дотримання прав людини – начальника відділу з питань дотримання гендерної рівності Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

у межах повноважень організовує роботу Управління та відділу, забезпечує якісне і ефективне виконання покладених на Управління завдань і функцій, а також здійснює контроль за службовою діяльністю підпорядкованих працівників та розподіл між ними посадових обов’язків;

аналізує стан забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у діяльності МВС, Національної гвардії України та ЦОВВ. Уносить пропозиції начальнику Управління щодо реагування на порушення гендерної рівності;

надає консультативну допомогу структурним підрозділам апарату МВС, Національній гвардії України та ЦОВВ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

координує діяльність сектору з питань координації у сфері протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та дотримання прав дитини;

організовує та контролює здійснення розгляду і виконання працівниками відділу запитів, звернень народних депутатів України та звернень громадян з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, інших документів, що надходять з органів державної влади, підприємств, установ і організацій;

забезпечує підготовку аналітичних довідок та інших документів керівництву МВС із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

    бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності МВС, Національної гвардії України та ЦОВВ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та, за необхідності, бере участь у проведенні їх експертизи;

у своїй діяльності дотримується принципу забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. У межах своїх повноважень сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням;

подає пропозиції начальнику Управління про призначення, звільнення, переміщення працівників Управління та відділу, а також щодо необхідності підвищення їх кваліфікації

Умови оплати праці

посадовий оклад – 15 100 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв.                        01 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

08 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 1356,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Досягнення результатів

 • здатність до чіткого бачення результату діяльності;

 - вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

 • вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2.

Відповідальність

 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

3.

Управління організацією роботи

 • чітке бачення цілі;
 • ефективне управління ресурсами;
 • ефективне формування та управління процесами

4.

Робота з великими масивами інформації

 • здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
 • вміння систематизувати великий масив інформації;
 • здатність виділити головне, робити чіткі, структуровані висновки

5.

Комунікація та взаємодія

 • вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
 • здатність переконувати інших за допомогою - аргументів та послідовної комунікації;
 • вміння публічно виступати перед аудиторією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Резолюції    1325     (ухвалена     Радою     Безпеки   

Організації Об’єднаних Націй на її 4213-му засіданні від  31 жовтня 2000 року);

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;

Постанови Кабінету Міністрів України від             11 квітня 2018 року № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від       28 жовтня 2020 року № 1578 «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року

3.

Знання системи забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Засади правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків

 

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
24 березня 2021 року № 208

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста сектору з питань координації у сфері протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та дотримання прав дитини Управління моніторингу дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

за дорученням завідувача сектору та керівництва Управління опрацьовує документи за напрямом діяльності з питань дотримання прав дитини, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;

бере участь у здійсненні аналізу причин та умов, що призводять до порушень прав людини і громадянина в діяльності МВС, Національної гвардії України та ЦОВВ, уносить пропозиції щодо реагування на такі порушення і усунення негативних чинників, що їм сприяють;

здійснює опрацювання запитів, звернень народних депутатів України, звернень громадян та інші документи, які надходять до Управління з органів державної влади, інших установ і організацій з питань, які стосуються напрямків діяльності сектору;

бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності МВС, Національної гвардії України та ЦОВВ;

здійснює підготовку аналітичних матеріалів у межах компетенції сектору;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, службової і виконавської дисципліни, правил діловодства та збереження документів;

виконує свої обов’язки згідно з їх розподілом, дотримується вимог положень охорони праці, пожежної безпеки та інших заходів захисту та безпеки

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від              25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв.                             01 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

08 квітня 2021 року 10  год. 00 хв.

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович, +38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

 1.  

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

 1.  

Досвід роботи

не потребує

 1.  

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 1.  

Досягнення результатів

 • здатність до чіткого бачення результату діяльності;
 • вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
 • вміння запобігати та ефективно долати перешкоди
 1.  

Відповідальність

 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати
 1.  

Цифрова грамотність

 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціальне програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
 • здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
 • вміння використовувати електронні ресурси, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків, вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
 • здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 1.  

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства

 1.  

Знання законодавства у сфері

Конвенції ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами (прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеї ООН
2 грудня 1949 року)
;

Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлею людьми (2005 р.);

Кримінального кодексу України;

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

Закону України «Про охорону дитинства»;

Закону України «Про протидію торгівлі людьми»;

Постанови Кабінету Міністрів України від           01 червня 2020 року № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»

 1.  

Знання системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

Складові основних напрямків реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Визначення організаційно-правових засад запобігання та протидії домашньому насильству