Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Рівні права та можливості

 

 

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, одним із ключових завдань МВС є забезпечення та неухильне  дотриманням прав людини.

МВС приділяє значну увагу питанню інтеграції гендерної рівності у своїй діяльності, Національної гвардії України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, оскільки без урахування гендерної рівності, яка пов’язана з основоположними цінностями демократії, особистою свободою, правами людини та верховенством права, неможливо досягти успіху у безпековій сфері.

 Формування політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Міністерстві внутрішніх справ України покладено на Департамент моніторингу дотримання прав людини. Структурним підрозділом підтримуються та впроваджуються всі державні та міжнародні ініціативи, ідеї та програми, які допомагають утвердити інституційний механізм з реалізації гендерної політики та сформувати  політику з врахуванням принципів нульової толерантності та поваги до прав людини.

В загальному контексті Міністерство внутрішніх справ України формує гендерну політику, як наскрізний підхід в діяльності відомства, що спрямований на:

розбудову інституційної спроможності шляхом створення уповноважених підрозділів з дотримання гендерної рівності та призначенням уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в МВС, Національній гвардії України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України;

розширення  участі  жінок у  міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки шляхом усунення обмежень;

включення гендерного аспекту в паспорти бюджетних програм;

здійснення моніторингу діяльності працівників апарату МВС, визначення прогалин і нерівностей під час просування по службі працівників з метою посилення активної участі жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень шляхом заповнення індикаторів гендерного аналізу службової кар’єри державних службовців в апараті МВС;

включення гендерного компоненту в навчальний процес закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС;

розробку механізму реагування та запобігання випадкам сексуальних домагань на робочому місці в органах системи МВС.