Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, щодо врегулювання процедури комісійної торгівлі транспортними засобами»

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) повідомляємо про оприлюднення 18 квітня 2024 року на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, щодо врегулювання процедури комісійної торгівлі транспортними засобами» (далі – проєкт постанови): https://mvs.gov.ua/normativna-baza-mvs/proekti-normativnix-aktiv/projekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-zdiisnennia-optovoyi-ta-rozdribnoyi-torgivli-transportnimi-zasobami-ta-yix-skladovimi-castinami-shho-maiut-identifikaciini-nomeri.

Проєкт постанови
Проєкт змін
Порівняльна таблиця
Пояснювальна записка
Аналіз регуляторного впливу

Податковим кодексом України встановлено порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна, в якому передбачено, що дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної, ринкової вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

У разі продажу (обміну) об’єкта рухомого майна за посередництва юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи – підприємця, або укладення та оформлення договорів відчуження транспортних засобів у присутності посадових осіб органів, які здійснюють реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, такий посередник або відповідний орган виконує функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та у строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладання договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна.

Водночас, на сьогодні в Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1200, не передбачені вимоги щодо подання фізичними особами документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, під час укладання договору купівлі-продажу із суб’єктами господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю транспортними засобами та, відповідно, є податковими агентами.

Зазначена ситуація сприяє навмисному заниженню вартості транспортних засобів з метою зменшення розміру відповідних податків і платежів, що сплачуються з доходу від продажу рухомого майна.

З метою розв’язання зазначеного проблемного питання Міністерство внутрішніх справ України розробило проєкт постанови який передбачатиме обов’язковість подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу та унеможливить навмисне заниження вартості транспортних засобів, власниками яких є фізичні особи.

Зауваження та пропозиції щодо проєкту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються впродовж місяця з дня оприлюднення в письмовому вигляді на поштову адресу: вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04052 або на електронну адресу: [email protected].

Щодо проєкту постанови проводяться також електронні консультації з громадськістю.