Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Внесення плати за видачу ліцензії

Внесення плати за видачу ліцензії

Внесення плати за видачу ліцензії визначено статтею 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон).

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Плата за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії.

Плата за звуження провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не справляється.

Переоформлення ліцензії є безоплатним.

Несплата за видачу ліцензії у визначений строк є підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Плата за видачу ліцензії, що видана органом ліцензування зараховується до Державного бюджету України і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за кодом класифікації доходів бюджету 220011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» з відомчою ознакою «70» – Міністерство внутрішніх справ України (реквізити для внесення плати зазначаються у рішенні органу ліцензування).

Оформлення призначення платежу:

1

2

3

4

5

6

*

;118015

;1000001

;1

;12345678

;*

*

;118015

;1000002

;1

;12345678

;*

 

Код платежу зазначається в реквізиті «Призначення платежу» у такому форматі:

поле № 1:
зазначається символ «*», яким відображено ознаку початку коду платежу;

поле № 2:
зазначається розділовий знак «;»;
зазначається шифр органу, підрозділу в системі МВС (118015);

поле № 3:
зазначається розділовий знак «;»;
зазначається код послуги в системі МВС:
-   1000001 - на провадження охоронної діяльності;
- 1000002 - на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4.5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4.5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу;

поле № 4:
зазначається розділовий знак «;»;
зазначається кількість послуг, що підлягають оплаті;

поле № 5:
зазначається розділовий знак «;»:
- у разі здійснення платежу юридичною особою або її відокремленими підрозділами зазначається ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
- у разі здійснення платежу фізичною особою підприємцем, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;
(12345678 – приклад коду особи, що здійснює платіж);

поле № 6:
зазначається розділовий знак «;»;
зазначається символ «*», яким відображено ознаку кінця коду платежу.

Шаблон квитанції з реквізитами оплати послуг

Пошук реквізитів доходних рахунків

Реквізити рахунків (по областях у форматі xls)