Контраст
Шрифт

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

Щодо визначення грошового забезпечення при призначенні пенсії особам, які мають право на пенсію відповідно до пункту ж) статті 1-2 Закону України

Пунктом ж) статті 1-2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон) урегульовано пенсійне забезпечення державних службовців та працівників навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах.

Пенсія зазначеним особам обчислюється відповідно до частини третьої статті 43 Закону з розміру грошового забезпечення, яке вони мали на день звільнення зі служби в органах внутрішніх справ.

У разі якщо на момент призначення або виплати пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, пенсія призначається з урахуванням таких змін та/або нововведень, а призначена пенсія підлягає невідкладному перерахунку.

Для забезпечення можливості реалізації права на пенсію зазначених осіб у повному обсязі, а саме забезпечення можливості визначення розмірів пенсій зазначеним особам нарівні з діючими поліцейськими, Міністерством внутрішніх справ України було ініційовано внесення змін до Порядку обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 (далі – Порядок).

Постановою КМУ від 22 травня 2019 року № 435 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від17 липня 1992 р. № 393» це питання було врегульовано шляхом унесення змін до пункту 6 Порядку, які набрали чинності з 04.06.2019.

Із зазначеної дати пенсії особам передбачених пунктом ж) статті 1-2 Закону призначаються із грошового забезпечення за прирівняною посадою поліцейських на день звільнення з посад, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу», у закладах освіти, закладах охорони здоров’я і науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції - з будь-яких посад.

Таким чином, особі, яка, наприклад, звільнилася в грудні 2019 року з посади головного експерта НДКЦ в Київській області, розмір грошового забезпечення для обчислення пенсії визначається з урахуванням:

посадового окладу поліцейського за посадою старшого інспектора з особливих доручень апарату ГУНП в Київській області;

окладу за спеціальне звання;

відповідної надбавки за стаж служби;

середніх розмірів надбавок, доплат та премії за зазначеними посадами поліцейських, що фактично виплачені в ГУНП в Київській області за грудень 2019 року.

 

Щодо включення до грошового забезпечення для обчислення пенсії сум індексації грошового забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення

Частиною третьою статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон) встановлено, що пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тобто, до грошового забезпечення для обчислення пенсії включаються його додаткові види, які відповідають одночасно двом умовам: виплати є щомісячними і з них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

Грошова допомога на оздоровлення не відносяться до щомісячних додаткових видів грошового забезпечення. Суми індексації грошового забезпечення не передбачені в переліках додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, а отже не належать до складу грошового забезпечення та на них не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

Таким чином, зазначені виплати не можуть бути враховані при обчисленні пенсії як при її призначенні, так і при перерахунку.

Разом із тим статтею 5 Закону передбачено право осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей на призначення (за їх бажанням) пенсії на умовах і в порядку, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тільки за цієї умови для обчислення пенсій можуть бути враховані всі види грошового забезпечення, що отримували зазначені особи, які мають право на пенсію за цим Законом, перед звільненням зі служби.

Діяльність