Контраст
Шрифт

Оголошення про добір на зайняття вакантної посади директора Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

Додаток
до наказу Міністерства
внутрішніх справ України
від 15 січня 2021 року № 17

 

 

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Директор Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Забезпечує виконання завдань, покладених на юридичну службу.
2. Здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб територіальних органів Міністерства, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери його управління.
3. Подає державному секретареві Міністерства пропозиції щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичної служби, керівників юридичної служби територіальних органів Міністерства, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери його управління, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.
4. Розподіляє функціональні обов’язки між своїми першим заступником та заступниками, іншими працівниками Департаменту, здійснює контроль за їх виконанням.
5.  Дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками Департаменту, що стосуються виконання завдань Департаменту, контролює їх виконання.
6. Здійснює контроль за збереженням державної таємниці, інформації з обмеженим доступом та дотриманням режиму секретності в Департаменті.
7. Уносить державному секретареві Міністерства пропозиції щодо:
призначення на посади та звільнення з посад державних службовців і працівників Департаменту, присвоєння рангів державним службовцям, доплат, надбавок, премій, їх заохочення, у тому числі державними нагородами, та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
службових відряджень державних службовців Департаменту;
надання працівникам Департаменту передбачених законодавством відпусток.
8. Здійснює контроль за:
1) станом діловодства в Департаменті, у встановленому порядку вживає заходів із забезпечення режиму секретності, матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення діяльності Департаменту.
2) дотриманням правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку працівниками Департаменту.
9. Залучається до роботи в комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади керівника юридичної служби територіального органу Міністерства, закладу, установи, підприємства, що належать до сфери його управління.
10. Візує проєкти наказів, листів та інших документів, що подаються керівництву Міністерства та державному секретареві Міністерства на погодження (візування) та підпис, підписує від імені Департаменту листи, звернення, повідомлення та інші документи, пов’язані з виконанням завдань і функцій Департаменту.
11. Розробляє проєкти актів законодавства та нормативно-правових актів, особисто опрацьовує проєкти договорів цивільного та господарського характеру.
12. Бере особисту участь у судових засіданнях під час розгляду справ.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 19 900 гривень.
Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).
Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:
1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Інформація приймається до 18.00 години 18 січня 2021 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56
е-mail: [email protected]

Вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань «Право»

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Діяльність