Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації

Наказ від 26.04.2021 № 306 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» Департаменту охорони здоров’я та реабілітації

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26 квітня 2021 року № 306

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації – начальника відділу лікувально-профілактичної допомоги Міністерства внутрішніх справ України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

контролює організацію профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров’я МВС та за їх виконанням згідно з установленими Міністерством охорони здоров’я України стандартами;

організовує впровадження новітніх технологій, нових методів діагностики та лікування;

забезпечує планування роботи, розробку цільових і перспективних програм відомчої медицини з питань організації медичної допомоги, контролює їх упровадження та виконання;

організовує роботу закладів охорони здоров’я МВС з усунення причин і умов виникнення та поширення спалахів інфекційних та інших захворювань, епідемій, отруєнь тощо серед прикріпленого контингенту. Організовує підготовку відповідних документів, у тому числі методичних рекомендацій, вказівок, доручень тощо. Безпосередньо бере участь у розробленні  проєктів нормативно-правових актів щодо лікування захворювань будь-якої нозології, у тому числі щодо хворих на COVID-19;

у межах компетенції організовує розгляд розрахунків вартості платних послуг, які надають заклади;

організовує забезпечення закладів медичною апаратурою, лікарськими засобами, перев’язувальними матеріалами тощо. Забезпечує контроль за їх зберіганням, обліком та раціональним використанням;

в установленому порядку, у тому числі з виїздом на місця, розглядає скарги, заяви, листи та іншу кореспонденцію, що надходить до Департаменту, здійснює прийом громадян;

за дорученням директора Департаменту очолює інспекторські групи з перевірки діяльності закладів, забезпечує підготовку завдань та їх інструктаж;

бере участь у підготовці проєктів кошторисів на утримання закладів та спільно з Департаментом фінансово-облікової політики МВС здійснює контроль за виконанням його статей;

сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Умови оплати праці

посадовий оклад – 16 000 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 03 травня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

06 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Проведення тестування дистанційно

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

   уміння встановлювати чіткі, реальні, досяжні групові чи індивідуальні цілі та пріоритети;

   уміння визначати орієнтири для досягнення групових чи індивідуальних цілей

2.       

Прийняття ефективних рішень

   здатність приймати вчасні та виважені рішення;

   автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

3.       

Управління організацією роботи

   чітке бачення цілі;

   чітке планування реалізації;

   ефективне управління ресурсами

4.       

Комунікація та взаємодія

   вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

   здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися сприймати та викладати думку;

   вміння публічно виступати перед аудиторією;

   здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.       

Мотивація

   чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;

   розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

     Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

     Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

   Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

   Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;

   Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я»