Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Департаменту персоналу

Наказ від 28.08.2021 № 643 Про оголошення конкурсу державної служби категорії «В» Департаменту персоналу

 

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
28 серпня 2021 року № 643

 УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу координації діяльності, обліку та контролю управління проходження служби, координації діяльності та контролю Департаменту персоналу Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює заходи щодо збору, обробки, накопичення інформації, що надходить до відділу від структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України, ЦОВВ з питань управління персоналом і державної служби;

розробляє та бере участь у розробленні проєктів законів та інших нормативно-правових актів з питань управління персоналом і державної служби за напрямками роботи відділу;

узагальнює результати виконання в Департаменті завдань, визначених у відповідних програмах, планах, концепціях, заходах, дорученнях керівництва Міністерства внутрішніх справ;

готує та бере участь у підготовці звітів, текстових, інформаційних, аналітичних матеріалів, доповідних записок, довідок для прийняття відповідних управлінських рішень керівництвом Міністерства та Департаменту;

веде облік персоналу, підготовку статистичної інформації відповідно до визначених форм звітностей та звітно-облікової документації;

розглядяє питання, пов’язані із забезпеченням прав осіб з інвалідністю;

веде відповідну службову документацію, дотримується вимог внутрішнього службового розпорядку, дисципліни та законності;

 

виконує інші окремі доручення керівництва відділу, управління, Департаменту та Міністерства, наданих на підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18 год 00 хв 07 вересня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

10 вересня 2021 року, 09 год 30 хв

 

 

м. Київ, вул. Прорізна, 15, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (вхід до центру через арку) (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

м. Київ, вул. Богомольця, 10, (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

 

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.       

Досвід роботи

Не потребує

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

уміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

уміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2.       

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3.       

Цифрова грамотність

уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

уміння використовувати сервіси Інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

уміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

зберігати, накопичувати, упорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

уміння використовувати спільні онлайн- календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, уміння користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

постанови Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»