Контраст
Шрифт

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В»

Наказ від 27.05.2021 № 403 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Департаменту комунікації

 

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
27 травня 2021 року № 403

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу онлайн-комунікацій Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

   бере участь у розробленні інформаційної, іміджевої політики МВС, її реалізації, а також організовує та проводить спеціальні інформаційні заходи;

   збирає інформацію, готує та розповсюджує інформаційні повідомлення про діяльність МВС, хід реалізації державної політики у відповідній сфері;

    бере участь у наповненні сторінок у соціальних мережах, офіційного веб-сайту МВС та забезпечення його  функціонування в режимі інформагенства;

   взаємодіє з працівниками друкованих засобів масової інформації, які забезпечують підготовку фотоматеріалів на правоохоронну тематику, надає їм практичну допомогу в отриманні необхідних матеріалів;

   готує допоміжні матеріали, необхідні для створення телевізійних програм;

   готує та надсилає відповіді на  листи, звернення, заяви, скарги, запити на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу;

   в межах своєї компетенції у визначеній сфері діяльності Департаменту забезпечує взаємодію із структурними підрозділами апарату Міністерства,  центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, Національної гвардії, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС;

   забезпечує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією в межах і порядку, встановленому законодавством та приймає участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, поточних та перспективних планів роботи апарату МВС та Департаменту;

 

   виконує інші функції відповідно до завдань та обов’язків в межах повноважень визначених цією посадовою інструкцією.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18.00 03 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

07 червня 2021 року 09.00 год.

 

Проведення тестування дистанційно

 

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Хоптинець Ігор Олександрович,

+38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.       

Досвід роботи

не потребує

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Досягнення результатів

   здатність до чіткого бачення результату діяльності;
   вміння    фокусувати     зусилля     для    досягнення результату діяльності;
вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2.       

Цифрова грамотність

   вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

   вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
   вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
   здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

   зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
  здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
   вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків;

   вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

   здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

3.       

Командна робота та взаємодія

 

   розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу / державного органу);

  орієнтація на командний результат;

  готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

  відкритість в обміні інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

 

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про інформацію»;
Закону України  «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»

Герої МВС