Контраст
Шрифт

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» - директора Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
12 жовтня 2021 року № 753

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» –директора Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

організовує та контролює в межах компетенції дотримання працівниками Директорату актів законодавства України, наказів і доручень керівництва МВС;

вносить керівництву Міністерства внутрішніх справ України у визначеному порядку пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сферах діяльності Державної прикордонної служби України та Державної міграційної служби України;

видає організаційно-розпорядчі акти з питань діяльності Директорату, здійснює контроль за їх виконанням;

уносить пропозиції керівництву МВС щодо проведення службових розслідувань, перевірок за фактами невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків (інструкцій), а також порушень правил етичної поведінки та інших порушень службової дисципліни (дисциплінарні проступки), які вчинені працівниками Директорату або за їх участю;

уносить державному секретареві МВС пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників Директорату, присвоєння рангів державним службовцям, установлення посадових окладів, доплат, надбавок, премій, заохочення, у тому числі державними нагородами, а також щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності;

уносить державному секретареві МВС пропозиції щодо службових відряджень працівників Директорату та надання працівникам Директорату передбачених законодавством відпусток;

сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у межах своїх повноважень;

опрацьовує документи, що містять державну таємницю, за напрямами діяльності Директорату та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці, збереженням інформації з обмеженим доступом та дотриманням режиму секретності в Директораті;

інформує керівництво МВС про результати аналізу звітів Адміністрації Держприкордонслужби та ДМС про виконання планів роботи та покладених на них завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держприкордонслужби та ДМС, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях

Умови оплати праці

посадовий оклад – 19 900 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18:00 19 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

22 жовтня 2021 року, 09:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Богомольця, 10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

 

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;
здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;
здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.       

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;
ефективне управління ресурсами;
чітке планування реалізації;
ефективне формування та управління процесами

3.       

Ефективність координації з іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;
уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4.       

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;
аналіз альтернатив;
спроможність іти на виважений ризик;
автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

5.       

Лідерство

уміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
сприяння всебічному розвитку особистості;
уміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затверджений наказом Міністерства юстиції України 12 квітня 2005 року № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року № 1207/5), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661;

Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.2016 № 1250, зареєстрований у Міністерстві юстиції України   22 грудня 2016 року за № 1682/29812;

Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 482-р;

Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 687-р