Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» директора Департаменту інформатизації

Наказ від 28.08.2021 № 644 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» директора Департаменту інформатизації

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
28 серпня 2021 року № 644

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – директора Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

організовує роботу Департаменту інформатизації (далі – Департамент), здійснює керівництво його діяльністю та є відповідальним за виконання завдань та функцій, покладених на нього;

розподіляє посадові обов’язки своїх заступників, керівників структурних підрозділів, визначає завдання структурних підрозділів, погоджує посадові інструкції державних службовців та працівників Департаменту;

визначає основні заходи в діяльності Департаменту відповідно до завдань і функцій, передбачених  Положенням про Департамент інформатизації Міністерства внутрішніх справ України (далі – Положення);

здійснює контроль за організацією та забезпеченням у Департаменті режиму секретності відповідно до законодавства, дотриманням порядку ведення, обліку, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, відповідає за організацію захисту інформаційних ресурсів, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ;

інформує керівництво МВС про стан інформатизації та використання електронних довірчих послуг у МВС, уносить пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на їх удосконалення;

за дорученням керівництва МВС бере участь в опрацюванні матеріалів щодо погодження Міністром кандидатур на призначення на посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації апаратів ЦОВВ, а також бере участь в опрацюванні матеріалів щодо призначення Міністром на посади керівників структурних підрозділів із зазначених напрямків роботи Головного управління Національної гвардії України;

організовує підготовку проєктів нормативно-правових та інших актів за напрямами діяльності Департаменту;

розглядає підсумки діяльності Департаменту та вживає заходів щодо усунення наявних недоліків;

організовує та контролює роботу із зверненнями фізичних та юридичних осіб за напрямами діяльності Департаменту, здійснює особистий прийом громадян;

здійснює інші повноваження відповідно до завдань, передбачених Положенням та іншими нормативно-правовими актами

Умови оплати праці

посадовий оклад – 19 900 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18 год 00 хв 06 вересня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

09 вересня 2021 року, 09 год 00 хв

 

 

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

м. Київ, вул. Богомольця, 10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

 

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

 

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.       

Ефективність координації з іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

3.       

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

4.       

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

5.       

Цифрова грамотність

уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

уміння використовувати сервіси Інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

уміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в межах своїх посадових обов’язків; уміння використовувати спільні онлайн-календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, уміння користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національну програму інформатизації»;

Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352;

Порядок формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 року № 1702;

Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та перелік її пріоритетних інформаційних ресурсів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024;

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878

3.       

Знання системи захисту інформації

складові політики інформаційної безпеки;

забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації