Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

МВС оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу комплектування апарату, закладів та установ Міністерства управління роботи з персоналом Департаменту персоналу

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу комплектування апарату, закладів та установ Міністерства управління роботи з персоналом Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності.

Затверджено
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
від 27.06.2017 № 542

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу комплектування апарату, закладів та установ Міністерства управління роботи з персоналом Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення в апараті МВС.

Контроль за своєчасністю підготовки матеріалів для присвоєння рангів державним службовцям у закріплених підрозділах апарату, закладах та установах Міністерства, веде облік цієї роботи.

Розгляд звернень громадян, установ та організацій, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань, які належать до компетенції відділу.

Оформлення відпусток працівникам закріплених за ним підрозділів.

Оформлення та своєчасне заповнення трудових книжок працівників закріплених за ним підрозділів.

Підготовка проектів наказів МВС по особовому складу.

Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань проходження служби державними службовцями, а також опрацьовує нормативно-правові акти, які надходять з інших міністерств та відомств з цих питань.

Інша робота, пов’язана із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5900 грн.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Копія паспорта громадянина України.

Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі.

Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

Копія (копії) документа (документів) про освіту.

Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Заповнена особова картка встановленого зразка.

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 18.00 13 липня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

14 липня 2017 року о 09.30 за адресою: вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ, контактний телефон (044) 256-1356

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Куліш Ігор Васильович, (044) 256-1356, [email protected]

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

2

Досвід роботи

Не потребує.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право», «Управління та адміністрування».

2

Досвід роботи

Не потребує.

3

Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби, Кодекс законів про працю України, Положення  про Міністерство внутрішніх справ України, накази МВС.

4

Професійні чи технічні знання

Навички тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці.

Уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру.

Досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок.

Уміння працювати на комп’ютерній техніці.

5

Збір та аналіз інформації

Навички роботи з різними джерелами інформації.

Уміння роботи з великим об’ємом інформації, здатність швидко переключатися з опрацювання одного документа на інший.

Уміння вирізняти головну інформацію від другорядної.

6

Знання сучасних інформаційних технологій

Рівень упевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Робота з інформаційними базами.

7

Особистісні компетенції

Системність та самостійність у роботі.

Уважність до деталей.

Наполегливість.

Орієнтація на саморозвиток.

Уміння працювати в стресових ситуаціях.