Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

МВС оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника Управління у справах учасників антитерористичної операції МВС України

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника Управління у справах учасників антитерористичної операції Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові обов’язки

організовує взаємодію з підрозділами апарату Міністерства, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ з питань забезпечення соціальних прав і гарантій учасників бойових дій, членів сімей загиблих працівників, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей працівників, ветеранів органів внутрішніх справ;

бере особисту участь у розробленні законодавчих та інших нормативно-правових актів;

організовує та контролює в Управлінні роботу зі зверненнями громадян, депутатськими зверненнями та запитами народних депутатів України, запитами на інформацію;

забезпечує загальний контроль за станом діловодства в Управлінні, у встановленому порядку вживає заходів щодо відповідного матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення діяльності УСУАТО;

здійснює контроль за своєчасним виконанням посадових обов’язків працівниками Управління, ведення ними службової документації, дотримання вимог внутрішнього розпорядку дня, дисципліни та законності;

періодично інформує керівництво МВС про хід виконання планів, заходів, наказів та доручень, вносить пропозиції щодо удосконалення роботи Управління;

надає підрозділам апарату МВС, закладам, установам і підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, у межах компетенції, необхідну консультативну, практичну та методичну допомогу з питань соціально-гуманітарної роботи, щодо підготовки документів, які є підставою для надання працівникам статусу учасника бойових дій;

вивчає особисто службову кореспонденцію, визначає виконавців;

вживає заходів щодо забезпечення планування роботи Управління та надання пропозицій до планів роботи МВС.

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 8670 грн.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Копія паспорта громадянина України.
Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
Копія (копії) документа (документів) про освіту.
Заповнена особова картка встановленого зразка.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 17.00 17 квітня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

21, 22, 24 квітня 2017 року о 9.30, за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12, контактний телефон (044) 254-78-85

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Круглова Анна Євгеніївна, (044) 254-98-02, [email protected]

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти

Вища освіта за освітнім ступенем магістр в галузі знань «Право», «Управління та адміністрування».

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Національну гвардію України», «Про звернення громадян» та інших законів України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби, освітньої та наукової діяльності, Кодекс законів про працю України, Положення  про Міністерство внутрішніх справ України, накази МВС.

2

Професійні знання

Володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці.
Уміння організовувати і підтримувати постійні комунікаційні зв’язки з державними органами, засобами масової інформації, громадянами.

3

Комунікації та взаємодія

Навички організації та проведення нарад, конференцій, семінарів.
Навички вирішення конфліктних ситуацій.
Уміння встановлювати ефективну взаємодію з колегами всередині державного органу, а також міжвідомчу взаємодію.
Уміння вибирати і застосовувати ефективні стилі міжособистісного спілкування, впливати і спрямовувати інших на досягнення поставлених цілей і завдань.
Уміння орієнтуватися на співрозмовника/слухача.
Уміння вислуховувати думки людей, не перериваючи їх.
Уміння перевіряти, чи правильно Ви зрозуміли почуте (постановка уточнюючих запитань, перефразування).
Уміння ділитися з колегами досвідом, знаннями і ефективними практиками у процесі виконання робіт.

4

Впровадження змін

Уміння впроваджувати і використовувати наукові результати у практику вирішення поставлених завдань
Уміння демонструвати інноваційне мислення — пропонувати ідеї, спрямовані на розвиток нових або поліпшення існуючих процесів, методів, систем, послуг.
Уміння виробляти нестандартні рішення.
Уміння знаходити рішення питання через нестандартний інструментарій.

5

Управління організацією роботи та персоналом

Навички своєчасного виявлення та попередження проблемних ситуацій, які можуть призвести до конфлікту в колективі.
Уміння переконати, схилити оточуючих підтримати будь-який план, ідею.
Уміння зрозуміти мету роботи підрозділу, зрозуміти роль кожного співробітника в досягненні поставленої мети.
Уміння вибудовувати чесні і справедливі відносини з колегами, засновані на взаємоповазі.
Уміння створити атмосферу взаємодопомоги і підтримки членів команди, викликати прагнення взаємодіяти і координувати дії.

6

Особистісні компетенції

Здатність вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення.
Комунікабельність.
Навички проведення зустрічей і спілкування з громадянами, а також представниками громадських організацій.
Відповідальність.
Наполегливість.
Уміння працювати в стресових ситуаціях.