Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

МВС оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу, а саме:

Заступника начальника відділу взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади;

Головного спеціаліста відділу взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади;

Головного спеціаліста відділу взаємодії з Державною міграційною службою України управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади;

Головного спеціаліста відділу з розгляду звернень громадян та документального забезпечення.

 

 

 

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника начальника відділу взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України

 

Загальні умови

 

 

Посадові обов’язки

 • здійснення керівництва діяльністю відділом в межах делегованих начальником відділу повноважень, у разі відсутності начальника відділу виконання його обов’язків;
 • за дорученням начальника відділу представлення позиції МВС у міністерствах та центральних органах виконавчої влади при розробці та розгляді проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються компетенції ДСНС;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів та проведення фахової експертизи проектів законодавчих, відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів;
 • внесення пропозицій начальнику відділу щодо проведення планових та позапланових перевірок діяльності ДСНС та підрозділів, що належать до сфери її управління;
 • розгляд звернень та запитів фізичних і юридичних осіб (у тому числі на отримання публічної інформації), звернень та запитів народних депутатів України та опрацювання їх в порядку й строки, визначені законодавством України; 
 • участь в розробці документів щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, захисту державного кордону, цивільного захисту;
 • за дорученням керівництва виконання інших повноважень, які виникають із основних завдань та функцій відділу.

 

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 6600 грн.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 • Копія паспорта громадянина України.
 • Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
 • Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
 • Копія (копії) документа (документів) про освіту.
 • Заповнена особова картка встановленого зразка.
 • Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

     Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 18 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

26 - 27 квітня 2017 року о 09.30, за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12, контактний телефон (044) 254-78-85

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Романовський Владислав Васильович, (044) 254-78-57, [email protected]

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістр в галузі знань «Право», «Державне управління», «Цивільна безпека».

2

Знання законодавства

 • Конституція України;
 • Закон України «Про державну службу»;
 • Закон України «Про запобігання корупції»;
 • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
 • Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
 • Закон України «Про звернення громадян»;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення;
 • Кодекс цивільного захисту України;
 • Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також з питань державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки.

3

Професійні чи технічні знання

 • з організації і управління персоналом;
 • правил аналізу і тлумачення актів законодавства України;
 • вимог нормопроектувальної техніки;
 • порядку підготовки нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;
 • діяльності ЦОВВ з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
 • здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • з оформлення документації в системі МВС, у центральних органах виконавчої влади, роботи з мобілізаційними документами;
 • проведення фахової експертизи нормативно-правових актів, у тому числі з питань державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки;
 • підготовки документів розпорядчого, ділового характеру;
 • ведення службового листування, підготовка аналітичних довідок.

4

Спеціальний досвід роботи

Бажаний досвід підготовки проектів нормативно-правових актів та здійснення їх експертизи на відповідність Конституції України, законам України та вимогам нормопроектувальної техніки проектів нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки та з питань державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, а також представництва інтересів органів державної влади в судах.

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Рівень упевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Робота з інформаційними базами.

6

Особистісні якості

 • досягнення кінцевих результатів;
 • ведення ділових переговорів;
 • вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
 • організація і контроль роботи;
 • вміння працювати в команді та керувати командою;
 • вміння вирішувати комплексні завдання;
 • вміння працювати з великими масивами інформації, у тому числі з інформацією обмеженого доступу;
 • аналітичні здібності;
 • дисципліна і системність.
 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України

 

Загальні умови

 

 

Посадові обов’язки

 • участь у забезпеченні встановленого порядку обміну інформацією між МВС та Державною службою України з надзвичайних ситуацій, забезпеченні виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту;
 • реалізація державної політики у сфері роботи зі зверненнями громадян, запитами і зверненнями народних депутатів України, запитами на інформацію, адвокатськими запитами, охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, у підготовці проектів нормативно-правових актів, проведення фахової експертизи проектів законодавчих, відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів,
 • надання практичної допомоги у вирішенні проблемних питань, пов‘язаних з діяльністю ДСНС;
 • підготовка аналітичних та інформаційних документів, проектів рішень з питань, що стосуються діяльності відділу.

 

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 5900 грн.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 • Копія паспорта громадянина України.
 • Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
 • Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
 • Копія (копії) документа (документів) про освіту.
 • Заповнена особова картка встановленого зразка.
 • Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

     Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 18 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

26 - 27 квітня 2017 року о 09.30, за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12, контактний телефон (044) 254-78-85

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Романовський Владислав Васильович, (044) 254-78-57, [email protected]

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

2

Досвід роботи

Не потребує.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Державне управління», «Цивільна безпека».

2

Знання законодавства

 • Конституція України;
 • Закон України «Про державну службу»;
 • Закон України «Про запобігання корупції»;
 • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
 • Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
 • Закон України «Про звернення громадян»;
 • Кодекс цивільного захисту України;
 • Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 • постанови Кабінету Міністрів України з питань цивільного захисту, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб та проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, нормативні акти з питань підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України та порядку державної реєстрації нормативно-правових актів.

3

Професійні чи технічні знання

 • володіння навичками нормотворчої діяльності, тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці;
 • уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру;
 • досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок;
 • володіння навичками роботи з офісною технікою.

4

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Рівень упевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Робота з інформаційними базами.

6

Особистісні якості

 • Здатність забезпечувати належну виконавську дисципліну, вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, здатність до постійного професійного та самовдосконалення; розумна ініціативність;
 • комунікабельність, уміння працювати в команді;
 • відповідальність;
 • наполегливість;
 • уміння працювати в стресових ситуаціях;     
 • вміння обґрунтовувати власну позицію;
 • позитивна репутація.
 

 

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу взаємодії з Державною міграційною службою управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

 

 

 

 

Посадові обов’язки

 

 • опрацьовує та виконує документи, що надійшли до відділу;
 • за дорученням начальника відділу здійснює взаємодію при вирішенні питань законодавчого та нормативного регулювання взаємодії МВС з ДМС із спеціалістами Комітетів Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, центральних органів виконавчої влади та інших правоохоронних органів;
 • розробляє та опрацьовує проекти законодавчих, відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, що подаються на підпис (узгодження) Міністру, здійснює підготовку і редагування цих актів та їх візування, готує відповідні висновки та правові експертизи;
 • за дорученням начальника відділу організовує контроль та перевірку виконання ДМС актів, доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівництва МВС з питань, що належать до компетенції ДМС;
 • за дорученням начальника відділу бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;
 • за напрямками роботи відділу готує відповіді на запити народних депутатів України, опрацьовує звернення громадян і юридичних осіб;
 • за напрямками роботи відділу бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, заняттях;
 • виконує інші обов’язки, що випливають із завдань, покладених на відділ.

 

Умови оплати праці

 

 • Посадовий оклад – 5900 грн.
 • Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 • Копія паспорта громадянина України.
 • Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
 • Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
 • Копія (копії) документа (документів) про освіту.
 • Заповнена особова картка встановленого зразка.
 • Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

     Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 18 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

26 - 27 квітня 2017 року о 09.30, за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12, контактний телефон (044) 254-78-85

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Романовський Владислав Васильович, (044) 254-78-57, [email protected]

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

2

Досвід роботи

Не потребує.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Державне управління».

2

Знання законодавства

 • Конституція України;
 • Закон України «Про державну службу»;
 • Закон України «Про запобігання корупції»;
 • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
 • Закон України «Про Кабінет Міністрів України»
 • Закон України «Про громадянство України»;
 • Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
 • Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
 • Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360 «Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України».

3

Професійні чи технічні знання

 • володіння навичками нормотворчої діяльності, тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці;
 • уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру;
 • досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок;
 • володіння навичками роботи з офісною технікою.

4

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Рівень упевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Робота з інформаційними базами.

6

Особистісні якості

 • відповідальність;
 • системність і самостійність в роботі;
 • уважність до деталей;
 • наполегливість;
 • креативність та ініціативність;
 • орієнтація на саморозвиток;
 • орієнтація на обслуговування;
 • уміння працювати в стресових ситуаціях.
 

 

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу з розгляду звернень громадян та документального забезпечення Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

 

 

 

 

 

 

Посадові обов’язки

 • опрацьовує та виконує документи, що надійшли до відділу;
 • за дорученням начальника відділу бере участь у розробленні, впровадженні та використанні системи електронного діловодства та електронного документообігу в установі;
 • реалізує державну політику з організації діловодства в межах установи;
 • здійснює контроль за підготовкою документів у підрозділах Департаменту, за їх своєчасним виконанням, вживає заходів щодо скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;
 • приймає від виконавців вихідну кореспонденцію, обов’язково перевіряє правильність адреси отримувача, наявність необхідних підписів, віз на них та їх додатках, перелік додатків та їх кількість, наявність віз на примірниках, правильність оформлення, розміщення реквізитів, документи оформлені з порушенням передбачених актів з діловодства, повертає виконавцям на доопрацювання;
 • передає до структурних підрозділів центрального апарату МВС України вихідну кореспонденцію, опрацьовує, пакетує і відправляє через фельд’єгерський зв’язок, рекомендованою та простою поштою, складає реєстри за встановленою формою;
 • періодично переглядає справи постійного та тривалого користування з грифом «Для службового користування» з метою можливого зняття цього грифу за участю експертної комісії;
 • готує справи з грифом «Для службового користування» для архівного зберігання згідно з правилами, встановленими наказом МВС від 25.05.2006 №530 та типової інструкції затвердженою постановою КМУ від 19 жовтня 2016р. №736;
 • забезпечує членам ЕК перегляд матеріалів з грифом «ДСК», що підлягають знищенню;
 • проводить профілактичну роботу з працівниками Департаменту з питань дотримання ними вимог відповідних нормативних документів та наказів при оформленні вихідної кореспонденції тощо;
 • вносить пропозиції щодо покращення роботи на ввіреній ділянці роботи та взагалі виконавчої дисципліни в Департаменті;
 • за відсутності начальника відділу виконує його обов’язки;
 • виконує інші обов’язки, що випливають із завдань, покладених на відділ.

Умови оплати праці

 

 • Посадовий оклад – 5900 грн.
 • Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 • Копія паспорта громадянина України.
 • Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
 • Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
 • Копія (копії) документа (документів) про освіту.
 • Заповнена особова картка встановленого зразка.
 • Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

     Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 18 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

26 - 27 квітня 2017 року о 09.30, за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12, контактний телефон (044) 254-78-85

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Романовський Владислав Васильович, (044) 254-78-57, [email protected]

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

2

Досвід роботи

Не потребує.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Державне управління».

2

Знання законодавства

 • Конституція України;
 • Закон України «Про державну службу»;
 • Закон України «Про запобігання корупції»;
 • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
 • Закон України «Про Кабінет Міністрів України»
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Постанова від 30 листопада 2011 р.№1242 «Про затвердження Типової інструкції  з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»;
 • Інструкція з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України затверджена наказом МВС України від 23.08.2012 №474;
 • Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію затвердженою постановою КМУ від 19 жовтня 2016р. №736;
 • Наказ від 10.10.2004 №1177 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі МВС України
 • Наказ МВС України від 28.03.2012 №254 «Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в МВС України"

3

Професійні чи технічні знання

 • володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці;
 • уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру;
 • досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок;
 • володіння навичками роботи з офісною технікою.

4

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Рівень упевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Робота з інформаційними базами.

6

Особистісні якості

 • відповідальність;
 • системність і самостійність в роботі;
 • уважність до деталей;
 • наполегливість;
 • креативність та ініціативність;
 • орієнтація на саморозвиток;
 • орієнтація на обслуговування;
 • уміння працювати в стресових ситуаціях.