Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Міністерство внутрішніх справ України оголошує закритий конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

Оголошення

Міністерство внутрішніх справ України оголошує закритий конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника відділу відомчих нормативно-правових актів Департаменту юридичного забезпечення:

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України від 28 грудня 2016 року № 1365

 

УМОВИ

проведення закритого конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорій «Б» – заступника начальника відділу відомчих нормативно-правових
актів управління нормотворчої роботи

 

Загальні умови

Посадові обов’язки (без деталізації)

 

Забезпечення, у межах компетенції, виконання повноважень з питань діяльності юридичної служби міністерства, визначені Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040.

Робота з нормативно-правового (юридичного) забезпечення діяльності Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС) та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – ЦОВВ), у сфері правоохоронної діяльності та з питань державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки (оперативно-розшукова, контррозвідувальна, розвідувальна діяльність).

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5686 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

      надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

      на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в закритому конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у закритому конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, у якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи для участі в закритому конкурсі приймаються до 17 год. 30 хв. 13 січня 2017 року.

 

Дата, час і місце проведення закритого конкурсу

19 – 20 січня 2017року о 09.30, за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, контактний телефон (044) 256-15-42.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення закритого конкурсу

 

Змій Віктор Олександрович (044) 256-15-42,

[email protected]

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1.

Освіта

вища за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 

3.

Володіння державною мовою

      вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

вища юридична освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань: «Право»

2.

Знання законодавства

Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України «Про запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про державну службу», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Національну гвардію України», «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом», «Про розвідувальні органи України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про Службу зовнішньої розвідки України», «Про Державну прикордонну службу України» та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту державного кордону та охорони суверенних прав України; цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб; міграції (імміграції та еміграції), а також з питань державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки.

 

3.

Професійні чи технічні знання

 з організації і управління персоналом;

правил аналізу і тлумачення актів законодавства України;

вимог нормопроектувальної техніки;

порядку підготовки нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;

оперативно-розшукової, контррозвідувальної та розвідувальної діяльності підрозділів ЦОВВ;

конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальних провадженнях;

негласних форм здобуття відомостей в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні;

діловодства, у тому числі секретного, у центральних органах виконавчої влади, роботи з мобілізаційними документами;

проведення юридичної  та антидискримінаційної експертизи нормативно-правових актів, у тому числі з питань державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки;

підготовки документів розпорядчого, ділового характеру, ведення службового листування, підготовка аналітичних довідок;

секретного діловодства.

 

  4.

Спеціальний досвід роботи

досвід здійснення юридичної експертизи на відповідність Конституції України, законам України та вимогам нормопроектувальної техніки проектів нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері правоохоронної діяльності та з питань державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки.

Пріоритет при прийнятті рішення конкурсної комісії надаватиметься кандидату з досвідом оперативно-розшукової, розвідувальної, контррозвідувальної діяльності, а також кандидату з допуском до державної таємниці.

 

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

рівень впевненого користувача ПК. Знання роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Вільне користування законодавчою базою Liga, мережею Internet, інформаційними базами.

 

   6

Особистісні якості

досягнення кінцевих результатів;

ведення ділових переговорів;

вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

організація і контроль роботи;

вміння працювати в команді та керувати командою;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння працювати з великими масивами інформації, у тому числі з інформацією обмеженого доступу;

аналітичні здібності;

дисципліна і системність.