Контраст
Шрифт

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурси на зайняття посад державної служби категорії «Б» Департаменту персоналу

Наказ від 02.06.2021 № 415 Про оголощення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії "Б" Департаменту персоналу

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
02 червня 2021 року № 415

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника відділу психологічного забезпечення Департаменту персоналу Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечує реалізацію визначених завдань і функцій відділу;

розробляє проєкти законодавчих та нормативно-правових актів за напрямками роботи відділу;

розглядає звернення від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань компетенції відділу;

готує за дорученням керівництва, необхідні інформаційні, аналітичні, статистичні, довідкові матеріали, доповідні записки, накази, тези до виступів керівництва Міністерства та Департаменту;

бере участь у підготовці матеріалів до нарад, науково-практичних конференцій, семінарів, прес-конференцій, брифінгів за напрямками психологічного забезпечення працівників апарату МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, головного органу військового управління Національної гвардії України, закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МВС;

контролює дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, чинного законодавства та нормативних актів;

веде облік, аналіз та узагальнення інформації щодо проведеної роботи з психологічного супроводу учасників бойових дій та членів їх сімей, реабілітації учасників АТО, психосоціальної допомоги сім’ям заручників та загиблих та надає пропозиції щодо оптимізації психологічного забезпечення МВС України

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12 100 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 09 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

14 червня 2021 року 09 год. 00 хв.

 

 

Проведення тестування дистанційно

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хоптинець Ігор Олександрович,

+38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань психологія

2.       

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

2.       

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

уміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуацію, прогнозувати та робити власні умовиводи

3.       

Багатозадачність

здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;

уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;

здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);

уміння управляти результатом і бачити  прогрес

4.       

Комунікація та

взаємодія

уміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

уміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.       

Креативність

схильність до новаторства, винахідливості, експериментів;

критичне ставлення до існуючих процесів та самостійність суджень;

здатність виходити за рамки звичних уявлень та бачити проблему під іншим кутом зору

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про вищу освіту»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057 «Порядок проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб»;

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06 лютого 2019 року № 88 «Про затвердження Порядку організації системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 року за № 348/33319;

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2016 року  № 1285 «Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2017 року за № 80/29948

 

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
02 червня 2021 року № 415

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника відділу методологічного забезпечення управління координації пенсійних питань та соціальної роботи Департаменту персоналу Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

здійснює інформаційно-аналітичну та організаційну роботу з питань роботи управління та відділу;

готує збірники нормативно-правових документів і методологічних розробок з питань роботи відділу, а також опрацьовує нормативно-правові акти, які надходять з інших державних органів та центральних органів виконавчої влади;

забезпечує реалізацію законів та підзаконних актів щодо пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу;

вивчає досвід зарубіжних країн з питань пенсійного забезпечення поліцейських та військовослужбовців;

уживає заходів щодо виконання рішень судів, які набрали законної сили;

забезпечує в межах компетенції виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігає та протидіє дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням;

забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів України, запитів на інформацію з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту;

здійснює інші повноваження, визначені законом, та виконує інші доручення керівництва Департаменту

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12 100 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 09 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

14 червня 2021 року 09 год. 00 хв.

 

 

Проведення тестування дистанційно

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хоптинець Ігор Олександрович,

+38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обґрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії їх виконання та очікувані результати реалізації

2.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

3.

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей та завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

4.

Комунікація та взаємодія

уміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

уміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:
Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

постанови Кабінету Міністрів України від             17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від             13 лютого 2008 року № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393»;

постанови правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

3.       

Знання системи захисту інформації

складові політики інформаційної безпеки;
забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації

Герої МВС