Контраст
Шрифт

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурси на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Наказ від 18.05.2021 № 355 Про оголощення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії «Б» Сектору охорони праці та Сектору цивільного захисту

 

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18  травня 2021 року № 355

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – завідувача Сектору охорони праці Міністерства внутрішніх справ України 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

організовує, забезпечує та бере безпосередню участь у  розробленні проєктів нормативно-правових, організаційно-розпорядчих актів та інших документів, що належать до компетенції Сектору;

надає консультативну допомогу структурним підрозділам апарату МВС з питань, що належать до компетенції Сектору;

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

контролює дотримання правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку державними службовцями Сектору;

організовує роботу Сектору з обліку та зберігання матеріалів поточного діловодства та матеріалів розслідувань нещасних випадків, формування справ та подальшого їх зберігання;

готує плани, звіти з основних напрямків діяльності  Сектору та надає пропозиції до планів роботи МВС на наступний рік;

уживає заходи щодо створення працівникам Сектору належних для роботи умов, матеріально-технічного забезпечення, професійного навчання, реалізації інших прав, визначених посадовими інструкціями;   

бере участь у роботі дорадчих і колегіальних органів, а також у нарадах, що проводяться в органах системи МВС із питань охорони праці;

розглядає та готує відповіді на заяви, скарги, листи громадян та іншої кореспонденції з питань, що належать до компетенції Сектору;

сприяє в межах компетенції забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованих на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 24 травня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

26 травня 2021 року 09.00 год.
Проведення тестування дистанційно

 

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

уміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.       

Робота з великими масивами інформації

здатність установлювати логічні взаємозв’язки;
уміння систематизувати великий масив інформації;
здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

3.       

Управління організацією роботи

ефективне формування та управління процесами;

чітке бачення цілі;

чітке планування реалізації

4.       

Ефективність координації            з іншими

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та впорядкування дій;

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства        у сфері

Знання:

Закону України «Про охорону праці»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»;

постанови Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року
№ 255 «Типове Положення про службу охорони праці»;

наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 «Типове Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

наказу Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

 

 

 

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18  травня 2021 року № 355

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – завідувача Сектору цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ України 

Загальні умови

Посадові обов’язки

організовує, забезпечує та бере безпосередню участь у  розробленні проєктів нормативно-правових, організаційно-розпорядчих актів та інших документів, що належать до компетенції Сектору;

надає консультативну допомогу структурним підрозділам апарату МВС з питань, що належать до компетенції Сектору;

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

контролює дотримання правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку державними службовцями Сектору;

уживає заходи щодо створення працівникам Сектору належних для роботи умов, матеріально-технічного забезпечення, професійного навчання, реалізації інших прав, визначених посадовими інструкціями;   

організовує роботу Сектору з обліку та зберігання матеріалів поточного діловодства, формування справ та подальшого їх зберігання;

готує плани, звіти з основних напрямків діяльності  Сектору;

бере участь у роботі дорадчих і колегіальних органів, а також у нарадах, що проводяться в органах системи МВС із питань цивільного захисту;

розглядає та готує відповіді на заяви, скарги, листи громадян та іншої кореспонденції з питань, що належать до компетенції Сектору;

сприяє в межах компетенції забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованих на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 24 травня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

26 травня 2021 року 09.00 год.

Проведення тестування дистанційно

 

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне управління

   здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

   бачення загальної картини та довгострокових цілей;

2.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обґрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії, індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації

3.

Управління організацією роботи

ефективне формування та управління процесами;

чітке бачення цілі;

чітке планування реалізації

4.

Ефективність координації            з іншими

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та впорядкування дій;

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій

5.

Делегування завдань

розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;

здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу цивільного захисту України;

постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»;

постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2014 року № 11 «Про затвердження   Положення про єдину державну систему цивільного захисту»;

постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»;

наказу МВС від 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Герої МВС