Контраст
Шрифт

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурси на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В» Департаменту міжнародного співробітництва

 

- заступника директора Департаменту – начальника відділу двостороннього співробітництва;
- заступника директора Департаменту – начальника відділу багатостороннього співробітництва;
- головного спеціаліста договірно-правового відділу.

 

 

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
01 жовтня 2021 року № 728

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника директора Департаменту міжнародного співробітництва –  начальника відділу двостороннього співробітництва Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

   здійснює керівництво діяльністю Департаменту в межах наданих йому директором повноважень;

   аналізує стан двостороннього міжнародного співробітництва з міжнародними організаціями та вносить керівництву Департаменту пропозиції щодо його подальшого розвитку;

   організовує та здійснює роботу з координації двостороннього міжнародного співробітництва з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, а також структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами МВС та з іншими сторонами (контрагентами);

   розробляє та подає директору пропозиції щодо реалізації планів і програм міжнародного співробітництва МВС;

   забезпечує взаємодію МВС з офіцерами зв’язку МВС, поліції, аташе з питань оборони іноземних держав, дипломатичними представництвами які акредитовані в Україні. Бере участь у роботі окремих експертних та робочих груп з питань двостороннього міжнародного співробітництва;

   організовує зустрічі, переговори з іноземними делегаціями в МВС;

   готує, а також здійснює контроль за підготовкою підлеглими працівниками інформаційно-довідкових матеріалів при направленні делегацій МВС, які очолюються керівництвом МВС, за кордон, а також при проведенні переговорів з іноземними делегаціями в МВС;

   використовуючи знання іноземних мов, бере участь в організації та проведенні міжнародних конференцій та семінарів з питань, що належить до сфери компетенції МВС;

   забезпечує якісне та своєчасне опрацювання та підготовку відповідей на листи, вербальні ноти, електронні та інші повідомлення, отримані з МЗС України та дипломатичних представництв іноземних держав, акредитованих в Україні;

   надає консультативну та методичну допомогу структурним підрозділам апарату МВС, територіальним органам, закладам, установам і підприємствам, що належать до сфери управління МВС, з питань організації міжнародного співробітництва;

   сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своїх повноважень, дотримується в межах компетенції принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності та забезпечує в межах компетенції виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням;

   організовує і контролює роботу в межах компетенції із зверненнями громадян, запитами на інформацію, депутатськими запитами та зверненнями;

   забезпечує збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню

Умови оплати праці

посадовий оклад – 16 000 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно  

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені  частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18.00 11 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

13 жовтня 2021 року, 09.00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань «Міжнародні відносини», «Право»

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.       

Володіння іноземною мовою

Володіння англійською та/або французькою мовою на рівні не нижче В2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Прийняття ефективних рішень

 

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

2.       

Комунікація та взаємодія

уміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно сприймати та викладати думку;

уміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

3.       

Управління персоналом

 

делегування та управління результатами;

управління мотивацією;

наставництво та розвиток талантів;

стимулювання командної роботи та співробітництва

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Указу Президента «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органі в виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»;

Віденської конвенції про дипломатичні зносини;

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 943 «Про затвердження Положення про Українську частину Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 503 «Про голів Української частини спільних міжурядових комісій з питань співробітництва»

3.       

Професійні знання, необхідні для виконання завдань

 

 

знання правил підготовки проєктів нормативно-правових актів та міжнародних договорів;

знання основ міжнародного, державного протоколу;

знання ділового етикету та професійної етики;

уміння ведення ділового листування

 

 

 

 

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
01 жовтня 2021 року № 728

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника директора Департаменту міжнародного співробітництва –  начальника відділу багатостороннього співробітництва Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

   здійснює керівництво діяльністю Департаменту в межах наданих йому директором повноважень;

   аналізує стан багатостороннього міжнародного співробітництва з міжнародними організаціями та вносить керівництву Департаменту пропозиції щодо його подальшого розвитку;

   організовує та здійснює роботу з координації багатостороннього міжнародного співробітництва з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, а також структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами МВС та з іншими сторонами (контрагентами);

   розробляє та подає директору пропозиції щодо реалізації планів і програм міжнародного співробітництва МВС;

   бере участь у підготовці проєкту плану роботи Департаменту, у разі необхідності вносить пропозиції щодо коригування планів роботи Департаменту, його структурних підрозділів. Бере участь у підготовці звітів про роботу Департаменту;

   у межах компетенції бере участь у розробці проєктів законів, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів державних органів України, проєктів міжнародних договорів;

   у межах повноважень забезпечує взаємодію Департаменту з іншими структурними підрозділами МВС, Національною гвардією України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ України, представниками МВС у закордонних дипломатичних установах України, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, підприємствами, установами та організаціями в межах забезпечення міжнародної діяльності Міністерства;

   відповідає за підготовку аналітичних і довідково-інформаційних матеріалів до переговорів керівництва МВС України з делегаціями, представниками зарубіжних держав та міжнародних організацій;

   організовує та бере участь у плануванні та проведенні багатостороннього співробітництва МВС;

забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції. Сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своїх повноважень, дотримується в межах компетенції принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності та забезпечує в межах компетенції виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням; 

   організовує і контролює роботу в межах компетенції зі зверненнями громадян, запитами на інформацію, депутатськими запитами та зверненнями;

   забезпечує збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню

Умови оплати праці

посадовий оклад – 16 000 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18.00 11 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

13 жовтня 2021 року, 09.00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань «Міжнародні відносини», «Право»

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Володіння англійською та/або французькою мовою на рівні не нижче В2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Прийняття ефективних рішень

 

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

2.

Комунікація та взаємодія

   уміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

   здатність ефективно сприймати та викладати думку;

   уміння публічно виступати перед аудиторією;

   здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

3.

Управління персоналом

 

   делегування та управління результатами;

   управління мотивацією;

   наставництво та розвиток талантів;

   стимулювання командної роботи та співробітництва

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

   Знання:
   Конституції України;

   Закону України «Про державну службу»;

   Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

   Знання:

   Закону України «Про міжнародні договори України»;

   Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

   Указу Президента «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»;

  Віденської конвенції про право міжнародних договорів;

   Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

   постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;

   постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна»

3.

Професійні знання, необхідні для виконання завдань

   знання правил підготовки проєктів нормативно-правових актів та міжнародних договорів;

   знання основ міжнародного, державного протоколу;

   знання ділового етикету та професійної етики;

   уміння ведення ділового листування

 

 

 

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
01 жовтня 2021 року № 728

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста договірно-правового відділу Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює роботу з розробки та узгодження проєктів міжнародних договорів, документів міжнародного характеру з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, а також структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами МВС, та з іншими сторонами (контрагентами);

опрацьовує та готує пропозиції щодо погодження розроблених Національною гвардією України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ України, проєктів міжнародних договорів, що належать до компетенції цих органів;

опрацьовує та готує пропозиції щодо погодження проєктів міжнародних договорів України, проєкти законів та інших нормативно-правових актів, які надійшли до МВС та стосуються міжнародного співробітництва;

здійснює роботу з виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами, розробленими за ініціативою або за участю МВС;

розробляє проєкти законодавчих та інших нормативно-правових актів України, проєкти нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів МВС з питань, що належать до компетенції Департаменту;

розглядає і опрацьовує документи з питань міжнародного співробітництва, що надійшли до МВС, готує до них пропозиції;

надає консультативну та методичну допомогу структурним підрозділам апарату МВС, територіальним органам, закладам, установам і підприємствам, що належать до сфери управління МВС, з питань організації міжнародного співробітництва;

забезпечує в межах компетенції відділу розгляд звернень та запитів фізичних та юридичних осіб (у тому числі запитів на публічну інформацію), депутатських звернень та запитів

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18. 00 11 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

13 жовтня 2021 року, 09. 00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Міжнародні відносини», «Право»

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Володіння англійською та/або французькою мовою на рівні не нижче В2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

 

 

   здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизація, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

   уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

   уміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.

Якісне виконання поставлених завдань

 

   чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

   комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

   розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.

Комунікація та взаємодія

 

   уміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

   здатність ефективно сприймати  та викладати думку;

   уміння публічно виступати перед аудиторією;

   здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4.

Цифрова грамотність

 

 

   уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх обов’язків;

    уміння використовувати сервіси Інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; уміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

   здатність працювати з документами в різних цифрових форматах, зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних сайтів;

   здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

   уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в межах своїх посадових обов’язків;

уміння використовувати спільні онлайн - календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, уміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

   здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

   Знання:
   Конституції України;

   Закону України «Про державну службу»;

   Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

   Знання:

   Закону України «Про міжнародні договори   України»;

   Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;

Указу Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»;

Указу Президента України від 22 серпня 2002 року № 746 «Про державний протокол та церемоніал України»;

Віденської конвенції про право міжнародних договорів;

   Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

3.

Професійні знання, необхідні для виконання завдань

 

 

  знання правил підготовки проєктів нормативно-правових актів та міжнародних договорів;

   знання основ міжнародного, державного протоколу;

   знання дипломатичного протоколу;

   знання ділового етикету та професійної етики;

   уміння ведення ділового листування