Контраст
Шрифт

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В»

Наказ від 10.06.2021 № 437 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Департаменту охорони здоров’я та реабілітації

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
10 червня 2021 року № 437

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу медичної реабілітації та відновного лікування Департаменту охорони здоров’я та реабілітації  Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

надає інформаційну та методичну допомогу працівникам МВС, поліцейським, іншим працівникам Національної поліції України,
військовослужбовцям та працівникам Національної гвардії України, постраждалим під час проведення антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил, пенсіонерам та ветеранам із числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та Національної поліції України, членам їх сімей у реалізації права на санаторно-курортне забезпечення в медичних реабілітаційних центрах МВС (далі – МРЦ) відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України;

надає пропозиції для вдосконалення системи реабілітаційного та санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в МРЦ;

бере участь у підготовці інформації для
розподілу повідомлень про виділення путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок;

бере участь у роботі інспекторських груп з перевірки діяльності МРЦ, забезпечення підготовки завдань під час відряджень;

готує проєкти організаційно-методичних матеріалів, методичних рекомендацій та інструкцій з питань організації реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку згідно із законодавством України;

бере участь у підготовці за напрямками діяльності, що належить до компетенції відділу, матеріалів для розгляду на колегіях;

бере участь в опрацюванні проєктів
нормативно-правових актів, підготовці проєктів наказів, вказівок, доручень МВС та Департаменту охорони здоров’я та реабілітації з питань, що регулюють надання реабілітаційного та санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку;

розглядає звернення громадян з питань реабілітаційного, санаторно-курортного лікування,
оздоровлення та відпочинку та з інших питань

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви є необов’язковою.

 

Інформація приймається до 18.00 17 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

23 червня 2021 року 09.00 год.

 

 

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

 

 

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

 

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хоптинець Ігор Олександрович,

+38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.       

Досвід роботи

не потребує

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Самоорганізація та самостійність в роботі

   уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, установлювати черговість їх виконання;
   уміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання в процесі професійної діяльності

2.       

Комунікація та взаємодія

   здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

   здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

3.       

Якісне виконання поставлених завдань

   чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

   розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

#вшануйгероя