Контраст
Шрифт

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В»

Наказ від 07.06.2021 № 421 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Управління забезпечення державної політики у сфері протидії наркозлочинності

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
07 червня 2021 року № 421

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу аналізу поточної діяльності та контролю Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечує своєчасне і якісне виконання планових заходів та аналіз їх ефективності;

здійснює збір та систематизацію інформації про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів для інформування керівництва МВС;

здійснює оперативне інформування керівництва відділу та Управління про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, які можуть викликати значний суспільний резонанс;

проводить систематичний аналіз діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, з питань участі в реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів. Уносить пропозиції щодо своєчасного виявлення негативних тенденцій та заходів з їх усунення;

розробляє проєкти наказів, рішень нарад керівництва Управління, колегій Міністерства та інших документів за напрямами діяльності;

забезпечує, у межах компетенції, співпрацю з органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, іншими правоохоронними органами, які здійснюють діяльність у сфері протидії наркозлочинності, Міністерством охорони здоров’я України, громадськими об’єднаннями, іншими організаціями, які беруть участь у реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів;

вивчає міжнародний досвід та розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності;

бере участь у підготовці звітів, проєктів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

бере участь у здійсненні моніторингу ефективності заходів з протидії наркозлочинності в Україні та світі.

забезпечує взаємодію відповідно до розподілу обов’язків з підрозділами та установами, які беруть участь у реалізації державної політики з протидії наркозлочинності

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 14 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

17 червня 2021 року 09 год. 00 хв.

 

Проведення тестування дистанційно

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

 

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.      

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.      

Досвід роботи

Не потребує

3.      

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.      

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись та виконувати; 

2.      

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення;

3.      

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди;

4.      

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.      

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства

2.      

Знання законодавства        у сфері

Знання:

Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року№ 393/96-ВР (зі змінами);

Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»

#вшануйгероя