Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» завідувача Сектору взаємодії з територіальними органами

Наказ від 13.08.2021 № 606 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» Сектору взаємодії з територіальними органами
Наказ від 20.08.2021 № 619 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» Сектору взаємодії з територіальними органами

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
13 серпня 2021 року № 606

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – завідувача Сектору  взаємодії з територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

   здійснює в установленому порядку листування із структурними підрозділами Міністерства, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, та територіальними органами;

   організовує підготовку проєктів наказів та доручень організаційно-розпорядчого характеру, що стосуються діяльності Сектору;

   розробляє перспективне і поточне планування роботи Сектору та контролює своєчасне і якісне виконання запланованих заходів;

   забезпечує організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою працівників Сектору;

   контролює дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

   здійснює організаційну роботу щодо суворого і чіткого дотримання та виконання працівниками Сектору законодавства України з питань, що належать до компетенції Сектору, у тому числі з питань державної служби та запобігання корупції

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 16 год 45 хв 25 серпня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

27 серпня 2021 року, 09 год 00 хв

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

 

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне управління

здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

бачення загальної картини та довгострокових цілей;

рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

залучення впливових сторін

2.

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

3.

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

уміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

4.       

Управління організацією роботи

ефективне формування та управління процесами;

чітке бачення цілі;

чітке планування реалізації

5.       

Ефективність координації з іншими

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль;

уміння працювати в команді

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про інформацію»;

Постанови Кабінету Міністрів України від           28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ»;

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878