Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» директора Департаменту міжнародного співробітництва

Наказ від 17.08.2021 № 608 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» Департаменту міжнародного співробітництва

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
17 серпня 2021 року № 608

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – директора Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює керівництво діяльністю, організацією та забезпеченням виконання Департаментом завдань і функцій, визначених у положенні про Департамент міжнародного співробітництва, положенні про МВС, доручень керівництва, зокрема, виконання за дорученням керівництва завдань, отриманих від державних органів вищого рівня, відповідно до повноважень структурного підрозділу;

забезпечує координацію діяльності роботи Департаменту, у межах делегованих йому повноважень, за визначеним напрямом роботи: організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності структурного підрозділу, а також, у межах компетенції, представляє МВС, сприяє налагодженню співробітництва, проведенню переговорів тощо;

відповідає за моніторинг, оцінку стану виконання покладених на структурний підрозділ завдань і функцій, контроль за дотриманням виконавської дисципліни підпорядкованими структурними підрозділами та працівниками;

бере участь у формуванні, координації та забезпеченні реалізації державної політики у сфері міжнародного співробітництва МВС, НГУ та ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ;

формує пропозиції щодо перспективних напрямів розвитку у сфері міжнародного співробітництва;

 

забезпечує взаємодію МВС із представниками правоохоронних органів іноземних держав (офіцерами зв’язку) при диппредставництвах іноземних держав в Україні, представниками вітчизняних та іноземних дипломатичних установ та міжнародних організацій;

забезпечує виконання функцій Секретаріату Української частини Українсько-Італійської Ради з економічного, промислового і фінансового співробітництва та Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії з економічного співробітництва (за погодженням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства);

організовує заходи міжнародного характеру за участі керівництва МВС із залученням структурних підрозділів апарату МВС, Головного сервісного центру МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління системи МВС, забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів, а також організовує та координує виконання домовленостей, досягнутих за результатами таких заходів;

організовує розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту, та проєктів міжнародних договорів;

сприяє в межах компетенції забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

забезпечує в межах компетенції виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням;

організовує і контролює роботу в межах компетенції зі зверненнями громадян, запитами на інформацію, депутатськими запитами та зверненнями;

забезпечує збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню;

виконує інші повноваження, визначені актами законодавства України та дорученнями Міністра

Умови оплати праці

посадовий оклад – 19 900 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 16 год 45 хв 27 серпня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

03 вересня 2021 року, 09 год 00 хв

 

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

 

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра  за спеціальністю «Міжнародні відносини», «Зовнішня політика», «Міжнародне право».

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Володіння однією чи кількома з офіційних мов Ради Європи

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Прийняття ефективних рішень

 

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

2.

Лідерство

уміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

уміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

3.

Комунікація та взаємодія

уміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

уміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4.

Управління організацією роботи

 

уміння правильно визначати пріоритети;

уміння створювати, ефективно планувати та організовувати процеси, ресурси та команди з метою досягнення стратегічних цілей та реалізації проєктів;

уміння чітко фіксувати зони відповідальності та делегувати повноваження;

уміння здійснювати поточний та підсумковий контроль, консолідувати та аналізувати результати діяльності;

уміння мотивувати, враховуючи результати, потреби та особливості працівників.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про міжнародні договори України»;

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;

Указу Президента «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органі в виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»;

Віденської конвенції про право міжнародних договорів;

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

3.

Професійні знання, необхідні для виконання завдань

 

 

знання правил підготовки проєктів нормативно-правових актів та міжнародних договорів;

знання основ міжнародного/державного протоколу;

знання ділового етикету та професійної етики;

досвід ведення ділового листування