Контраст
Шрифт

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б»

 

 

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18 травня 2021 року № 357

Умови

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника відділу методології оплати праці та організації соціальних виплат Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

   здійснює моніторинг та аналіз законодавства з оплати праці;

   готує методичні матеріали, довідки тощо з питань оплати праці та їх доведення до установ, що належать до сфери управління МВС, а також до Національної гвардії України (далі – НГУ) та Центральних органів виконавчої влади               (далі – ЦОВВ), діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України;

   здійснює контроль за встановленням посадових окладів, надбавок, доплат, премій тощо працівникам структурних підрозділів апарату МВС, керівникам установ, що належать до сфери управління МВС, а також керівникам та їх заступникам НГУ та ЦОВВ;

   бере участь в опрацюванні контрактів з керівниками установ, що належать до сфери управління МВС, а також з керівниками державних підприємств, що є в державній власності;

   здійснює контроль за станом виплати заробітної плати в установах, що належать до сфери управління МВС, а також у НГУ та ЦОВВ;

   готує проєкти законів України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, що стосуються оплати праці;

   узгоджує проєкти законів України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, підготовлених іншими структурними підрозділами апарату МВС, НГУ та ЦОВВ;

   виконує нормативно-правові акти з питань дотримання рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі;

   бере участь в опрацюванні наказів МВС щодо організаційно-штатних змін в апараті МВС та установах, що належать до сфери управління МВС, а також в НГУ та ЦОВВ;

   розглядає та готує проєкти відповідей на запити (звернення) народних депутатів України, звернення громадян на запити про доступ до публічної інформації тощо з питань оплати праці  

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12 100 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 26 травня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

31 травня 2021 року 09 год. 00 хв.

Проведення тестування дистанційно

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 1356,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань «Економіка та підприємництво»

2.       

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Ефективність координації з іншими

   здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;
   уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій

2.       

Робота з великими масивами інформації

   здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
   уміння систематизувати великий масив інформації;
   здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

3.       

Аналітичні здібності

   здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

   уміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

4.       

Відповідальність

   усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

   усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

   здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

5.       

Ініціативність

   здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;

   усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу законів про працю України;

Закону України «Про оплату праці»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про статус народного депутата України»