Контраст
Шрифт

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б»

Наказ від 18.05.2021 № 356 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» Департаменту інформатизації

 

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18 травня 2021 року № 356

Умови

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу взаємодії з представництвами акредитованого центру сертифікації ключів МВС управління забезпечення діяльності акредитованого центру сертифікації ключів МВС Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює організацію роботи щодо відкриття представництв (зокрема відокремлених пунктів реєстрації) АЦСК МВС, координує, супроводжує та контролює роботу під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, забезпечує проведення інструктажу з персоналом представництв АЦСК МВС, з питань надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, вживає заходи щодо вдосконалення ними практичних навичок, знань нормативно-правових актів України у сферах електронних довірчих послуг та захисту інформації;

бере участь у заходах із забезпечення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг з використанням паспорта громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм (паспорт у вигляді ID-картки);

бере участь у підготовці до перевірок АЦСК МВС контролюючим органом у частині, що стосується роботи представництв АЦСК МВС;

забезпечує ведення в управлінні нормативно-правової та договірної роботи щодо функціонування АЦСК МВС та його представництв;

забезпечує взаємодію з іншими кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг та їх представництвами;

готує аналітично-підсумкові матеріали за напрямком діяльності відділу для розгляду на нарадах керівництва МВС, а також здійснює підготовку відповідних нарад, засідань робочих груп та зустрічей, інформаційних, роз’яснювальних та навчальних заходів з питань застосування електронних довірчих послуг;

бере участь в організації та експлуатації комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг – акредитованого центру сертифікації ключів МВС та у відокремлених пунктах реєстрації;

здійснює реалізацію належного адміністрування в АЦСК МВС та контроль за експлуатацією ПТК АЦСК МВС відповідно до Регламенту роботи АЦСК МВС;

бере участь у веденні обліку, видачі та контролі за правильністю застосування захищених носіїв особистих ключів, виданих АЦСК МВС, та інших надійних засобів кваліфікованого електронного підпису, що застосовуються та обслуговуються АЦСК МВС.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 25 травня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

28 травня 2021 року 09 год. 00 хв.

 

Проведення тестування дистанційно

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 1356,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Робота з великими масивами інформації

 здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

 вміння систематизувати великий масив інформації;

 здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.       

Ефективність координації з іншими

здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

 уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

 здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

3.       

Управління організацією роботи

 чітке бачення цілі;

 ефективне управління ресурсами;

 чітке планування реалізації;

 ефективне формування та управління процесами

4.       

Прийняття ефективних рішень

 здатність приймати вчасні та виважені рішення;

 аналіз альтернатив;

 спроможність іти на виважений ризик;

 автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

 

2.       

Знання законодавства у сфері

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2018 року № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»

3.       

Знання системи захисту інформації

 складові політики інформаційної безпеки;

 забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації