Контраст
Шрифт

Внесення плати за видачу ліцензії

Внесення плати за видачу ліцензії

Внесення плати за видачу ліцензії визначено статтею 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон).

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Плата за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії.

Плата за звуження провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не справляється.

Переоформлення ліцензії є безоплатним.

Несплата за видачу ліцензії у визначений строк є підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Плата за видачу ліцензії, що видана органом ліцензування зараховується до Державного бюджету України і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за кодом класифікації доходів бюджету 220011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» з відомчою ознакою «70» – Міністерство внутрішніх справ України (реквізити для внесення плати зазначаються у рішенні органу ліцензування).

Оформлення призначення платежу:

1

2

3

4

5

6

*

;118015

;1000001

;1

;12345678

;*

*

;118015

;1000002

;1

;12345678

;*

 

Код платежу зазначається в реквізиті «Призначення платежу» у такому форматі:

поле № 1:
зазначається символ «*», яким відображено ознаку початку коду платежу;

поле № 2:
зазначається розділовий знак «;»;
зазначається шифр органу, підрозділу в системі МВС (118015);

поле № 3:
зазначається розділовий знак «;»;
зазначається код послуги в системі МВС:
-   1000001 - на провадження охоронної діяльності;
- 1000002 - на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4.5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4.5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу;

поле № 4:
зазначається розділовий знак «;»;
зазначається кількість послуг, що підлягають оплаті;

поле № 5:
зазначається розділовий знак «;»:
- у разі здійснення платежу юридичною особою або її відокремленими підрозділами зазначається ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
- у разі здійснення платежу фізичною особою підприємцем, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;
(12345678 – приклад коду особи, що здійснює платіж);

поле № 6:
зазначається розділовий знак «;»;
зазначається символ «*», яким відображено ознаку кінця коду платежу.

Шаблон квитанції з реквізитами оплати послуг

Пошук реквізитів доходних рахунків

Реквізити рахунків (по областях у форматі xls)

Діяльність