ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі – Постанова КМУ № 314) у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності (далі – декларація), що містить відомості згідно з додатком 1 Постанови КМУ № 314, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2 Постанови КМУ № 314.

Згідно з підпунктом 3 пункту 1 Постанови КМУ № 314 суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів (документи дозвільного характеру, ліцензії та/або інші результати надання публічних послуг), невідкладно, але не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримують відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності.

Звертаємо вашу увагу на те, що на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», у ліцензійних реєстрах інформація частково обмежена.

Водночас до зазначених реєстрів вносяться всі зміни згідно з поданими ліцензіатами повідомленнями про зміни даних.

Нагадуємо, що відповідно до вимог підпункту 2 пункту 7 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960, суб’єкт охоронної діяльності зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

У разі зміни таких даних ліцензіат протягом одного місяця з дня, що настає за днем їх настання, подає до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій або електронній формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни (крім відомостей про персонал охорони, про наявність спеціальних засобів і транспорту реагування, про зміну яких повідомляється органу ліцензування щокварталу до 10 числа першого місяця наступного кварталу (станом на 1 число такого місяця).

«Окремо слід зазначити згідно Закону України від 03 березня 2022 року No 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі.

При цьому даним законом визначено, що у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються.

Також Урядом прийнято рішення про припинення проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. No 64 “Про введення воєнного стану в Україні” (постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року No 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»).

Здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану дозволено лише за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України, на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Додатково слід зауважити, що на підставі рішення Кабінету Міністрів України на час воєнного стану в Україні зупинені строки надання, крім строків надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації актів цивільного стану, суб’єктами (особами), що провадять діяльність під час воєнного стану, адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру (постанова від 28 лютого 2022 року No 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру»).

Зупинені строки поновлюються у місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України.».