Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Нормативно-правові документи

Нормативно-правові акти (національне законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, міжнар. НПА щодо забезпечення гендерної рівності)
06.12.2021
РЕЗУЛЬТАТИ оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в структурних підрозділах апарату МВС, ГСЦ у 2019 році
12.10.2020
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
12.10.2020
Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок
12.10.2020
Резолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року
12.10.2020
Конвенція Ради Європи "Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами"
12.10.2020
Пекінська декларація 1995 року
12.10.2020
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
12.10.2020
Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року
12.10.2020
План заходів МВС 1325 «Жінки. Мир. Безпека»
12.10.2020
План заходів МВС України Національного плану дій з використанням резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» на період 2020 року
12.10.2020
Методичні рекомендації до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року
12.10.2020