Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Інформація згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)

      Відповідно до вимог пункту 4¹ постанови Кабінет Міністрів
України   від   11.10.2016   №   710   «Про ефективне
використання державних коштів»

Обґрунтування технічних, якісних та
кількісних характеристик предмета закупівлі
за кодом ДК 021:2015 80570000-0
«Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації»
(Послуги професійного навчання державних службовців апарату МВС – підвищення
кваліфікації за спеціальними короткостроковими програмами)
(11 найменувань послуг)

Розмір бюджетного призначення: кошторисом апарату МВС на 2021 рік за КПКВ 1001010 «Керівництво та управління діяльності Міністерства внутрішніх справ України» та КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку», для здійснення придбання послуг за вказаним вище предметом закупівлі передбачено обсяг фінансування у розмірі 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) грн.00 коп.
Очікувана вартість закупівлі: 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) грн. 00 коп.
Оголошення про намір укласти договір: UA-2021-09-17-010921-b.

Найменування 1
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань цифрової грамотності в діяльності державного службовця системи МВС)

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань цифрової грамотності в діяльності державного службовця системи МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері державної політики цифрового розвитку.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо нормативно-правових основ державної політики цифрового розвитку України, засобів її забезпечення, основних принципів цифровізації України, правових аспектів функціонування і розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

Тематичні блоки:
1. Правові та організаційні засади забезпечення кібербезпеки України;
2. Реалізація антикорупційної політики в Україні. Антикорупційне законодавство України. Обмеження, пов’язані із проходженням служби. Дотримання інших вимог антикорупційного законодавства;
3. Smart-технології у діяльності державних службовців;
4. Етичні стандарти професійної діяльності та комунікативна компетентність;
5. Інформаційна та медіа грамотність державних службовців;
6. Безпека у віртуальному просторі;
7. Вимоги до складання документів, які створюються в діяльності фахівця з державної політики цифрового розвитку;
8. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку як засіб забезпечення державної політики цифрового розвитку;
9. Нормативно-правові засади державної політики цифрового розвитку України;
10. Напрямки створення та розвитку відкритого інформаційного суспільства;
11. Основні принципи цифровізації України;
12. Функції державних органів влади у реалізації державної політики цифрової трансформації України;
13. Громадська безпека в умовах цифрової трансформації України;
14. Правові аспекти функціонування і розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні;
15. Нормативні вимоги до робочих приміщень та обладнання працівників, які працюють з екранними пристроями.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері цифрової грамотності в діяльності державного службовця системи МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, публічне управління та адміністрування, інформаційні технології;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 236 осіб.
Термін надання послуг: до 25.12. 2020 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.

 

Найменування 2
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань електронного документообігу в системі МВС)

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань електронного документообігу в системі МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері електронного документообігу в системі МВС.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо основних засад розвитку електронного урядування та його організаційно-правового забезпечення в Україні, умов побудови електронного документообігу в системі МВС, ролі інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку електронного документообігу в системі МВС.

Тематичні блоки:
1. Інформаційне суспільство в умовах нової парадигми публічного адміністрування;
2. Доступ до публічної інформації за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій. Відкриті дані;
3. Електронна демократія та електронна держава;
4. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження електронного урядування;
5. Державна політика у сфері електронного урядування;
6. Засоби електронної ідентифікації: кваліфікований електронний підпис та печатки;
7. Вимоги до складання документів, які створюються в діяльності фахівця з електронного урядування та електронної демократії. Особливості електронного документообігу;
8. Концептуальні засади розвитку електронного урядування. Організаційно-правове забезпечення електронного урядування в Україні;
9. Е-правосуддя як складова електронної демократії. Електронне голосування: понятійний аспект, запобігання та відповідальність при несанкціонованому втручанні та перевищенні функцій;
10. Особливості відповідальності за службове підроблення у світлі електронного урядування та демократії;
11. Основні поняття щодо електронного урядування та електронної демократії;
12. Роль держави в питаннях побудови електронного урядування та електронної демократії;
13. Зарубіжний та вітчизняний досвід розбудови систем електронного урядування та електронної демократії;
14. Інформаційно-комунікаційні технології розвитку електронного урядування та електронної демократії;
15. Правові аспекти функціонування і розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні;
16. Нормативні вимоги до робочих приміщень та обладнання працівників, які працюють з екранними пристроями.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері електронного документообігу в системі МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, публічне управління та адміністрування, інформаційні технології;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 23 особи.
Термін надання послуг: до 25.12.2021 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.

 

Найменування 3
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань запобігання корупції в структурних підрозділах системи МВС)

 

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань запобігання корупції в структурних підрозділах системи МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері запобігання корупції.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо реалізації антикорупційної політики в Україні, причин виникнення корупції, практичних аспектів запобігання та протидії корупції, стану та перспектив запобігання корупційним діянням, а також правопорушенням, пов’язаним з корупцією.

Тематичні блоки:
1. Стратегічний аналіз корупційних ризиків у діяльності державних органів;
2. Розроблення та реалізація антикорупційної програми в державних органах;
3. Причини та умови вчинення корупційних правопорушень;
4. Організація діяльності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції;
5. Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб;
6. Реалізація антикорупційної політики в Україні. Антикорупційне законодавство України. Обмеження, пов’язані із проходженням служби;
7. Вимоги до складання документів, які створюються в діяльності фахівця з електронного урядування та електронної демократії. Особливості електронного документообігу;
8. Актуальні питання дотримання обмежень щодо одержання подарунків. Подарунки, одержані особами як подарунки державі;
9. Практичні аспекти запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі;
10. Дотримання вимог фінансового контролю на державній службі;
11. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією;
12. Корупційні злочини: класифікація, кримінально-правова характеристика. Особливості кримінальної відповідальності за корупційні злочини, осіб які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією;
13. Правовий статус та захист викривачів. Функціонування інституту викривачів: проблеми та перспективи.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері запобігання корупції в структурних підрозділах системи МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, публічне управління та адміністрування;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 50 осіб.
Термін надання послуг: до 25.12.2021 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.

 

Найменування 4
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту в МВС)

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту в МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей державних службовців МВС України для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту в МВС.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо правових та організаційних основ інформаційної та кібернетичної безпеки України, особливостей боротьби з комп’ютерною злочинністю та ризиків при впровадженні інформаційної політики, правових аспектів функціонування і розвитку системи інформаційної безпеки та кіберзахисту в МВС.

Тематичні блоки:

1. Конституційна реформа та її вплив на забезпечення прав людини в Україні. Принцип рівності та заборона дискримінації: європейські підходи та їх реалізація в Україні;
2. Реалізація антикорупційної політики в Україні. Антикорупційне законодавство України. Обмеження, пов’язані із проходженням служби. Дотримання інших вимог антикорупційного законодавства;
3. Формування іміджу як необхідний елемент професійної культури державного службовця;
4. Види інформації (конфіденційна, таємна, службова) та різновиди таємниць, їх використання у службовій діяльності;
5. Менеджмент інформаційної безпеки. Безпека інформації в інформаційних комунікаційних системах. Бази даних та бази знань як джерела інформації;
6. Основи криптографії. Криптографічні методи захисту інформації;
7. Вимоги до складання документів, які створюються в діяльності фахівця з інформаційної безпеки. Особливості електронного документообігу;
8. Інформаційна та кібернетична безпека держави. Управління викликами;
9. Судова експертиза у сфері інформаційних технологій. Експертиза комп’ютерної техніки і програмних продуктів. Експертиза телекомунікаційних систем та засобів;
10. Вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки фахівців з кібербезпеки для сил оборони і безпеки та освіченості населення з питань кібербезпеки;
11. Забезпечення кібербезпеки в діяльності правоохоронних органів;
12. Світовий досвід протидії інформаційному тероризму;
13. Боротьба з комп’ютерною злочинністю як виклик на погрози і ризики при впровадженні інформаційної політики;
14. Інформаційна безпека: поняття, характеристика, правове забезпечення. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки;
15. Правові аспекти функціонування і розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері інформаційної безпеки та кіберзахисту в МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, публічне управління та адміністрування, інформаційні технології;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 51 особа.
Термін надання послуг: до 25.12.2021 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.

 

Найменування 5
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань лідерства, комунікації та взаємодії державних службовців системи МВС)

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань лідерства, комунікації та взаємодії державних службовців системи МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері лідерства, комунікації та взаємодії державних службовців системи МВС.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо основ взаємодії в соціальному середовищі та комунікації як ключової функції управління людьми, рольової поведінки в ситуаціях професійної діяльності особистості.

Тематичні блоки:
1. Феномен лідерства в демократичному суспільстві;
2. Лідерський потенціал особистості державного службовця МВС України;
3. Функціонал інноваційного лідера в управлінні колективом МВС України;
4. Мовленнєва компетентність лідера;
5. Формування лідерських компетенцій у професійній підготовці керівного складу МВС України;
6. Вимоги до складання документів, які створюються в діяльності фахівця з комунікації та взаємодії. Особливості електронного документообігу;
7. Комунікація як ключова функція управління людьми;
8. Медіація як альтернативний спосіб та інструмент комунікативної складової у вирішенні конфліктів;
9. Основи ефективності синхронної та діахронної взаємодії в соціальному середовищі;
10. Рольова поведінка в ситуаціях професійної діяльності особистості;
11. Інформаційний та емоційний рівень комунікації – побудова та управління змістом професійного спілкування;
12. Сутність конфліктної взаємодії: стратегії та тактики поведінки в конфліктних ситуаціях;
13. Взаємодія у медіасередовищі: психологічні засади інформаційної культури особистості;
14. Психологічна феноменологія комунікативної віртуалізації сучасної особистості;
15. Базові засади асертивної комунікації.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері лідерства, комунікації та взаємодії державних службовців системи МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, публічне управління та адміністрування;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 107 осіб.
Термін надання послуг: до 25.12.2021 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.

 

Найменування 6
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань прийняття ефективних рішень та виконання на високому рівні поставлених завдань державними службовцями категорії Б у системі МВС)

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань прийняття ефективних рішень та виконання на високому рівні поставлених завдань державними службовцями категорії Б у системі МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері прийняття ефективних рішень та виконання на високому рівні поставлених завдань державними службовцями категорії Б у системі МВС.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо лідерства як сучасної концепції державного управління, основних напрямів реалізації сучасним управлінцем своїх ефективних рішень та виконання на високому рівні поставлених завдань державними службовцями категорії Б у системі МВС в формуванні та розвитку організації.

Тематичні блоки:
1. Конституційна реформа та її вплив на забезпечення прав людини в Україні. Принцип рівності та заборона дискримінації: європейські підходи та їх реалізація в Україні;
2. Загальна характеристика прийняття ефективних владних рішень;
3. Етичні стандарти професійної діяльності та комунікативна компетентність;
4. Кадровий профайлінг у професійній діяльності державного службовця;
5. Управлінські рішення в діяльності державного службовця категорії Б у системі МВС;
6. Вимоги до складання документів, які створюються в діяльності фахівця з лідерства. Особливості електронного документообігу;
7. Інноваційне лідерство в державному управлінні;
8. Рефреймінг як засіб орієнтації особистості в умовах кризових ситуацій;
9. Психологія лідерської поведінки в умовах кризи організації;
10. Стратегії та тактики розвитку лідерського потенціалу особистості;
11. Емоційне лідерство в формуванні та розвитку організації;
12. Емоційний інтелект в структурі лідерського потенціалу;
13. Особливості прийняття ефективного рішення, стилі, моделі, методи та технології;
14. Лідерство як вміння переконувати та мистецтво досягнення згоди;
15. Напрями реалізації ключових лідерських компетенцій сучасного управлінця.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері прийняття ефективних рішень та виконання на високому рівні поставлених завдань державними службовцями категорії Б у системі МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, публічне управління та адміністрування;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 28 осіб.
Термін надання послуг: до 25.12.2021 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.

 

Найменування 7
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань управління організацією роботи та персоналом МВС)

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань управління організацією роботи та персоналом МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері управління організацією роботи та персоналом МВС.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо стратегічного планування в державному управлінні як процесу аналітичної роботи, прогнозування та його ролі у забезпеченні управління організацією роботи та персоналом МВС.

Тематичні блоки:
1. Конституційна реформа та її вплив на забезпечення прав людини в Україні. Принцип рівності та заборона дискримінації: європейські підходи та їх реалізація в Україні;
2. Реалізація антикорупційної політики в Україні. Антикорупційне законодавство України. Обмеження, пов’язані із проходженням служби. Дотримання інших вимог антикорупційного законодавства;
3. Формування іміджу як необхідний елемент професійної культури державного службовця;
4. Кадрова політика на державній службі як базова складова системи управління персоналом;
5. Управління організацією роботи та персоналом МВС України відповідно до його функцій та завдань діяльності;
6. Загальні процедури і основи  підбору, найму, адаптації та оцінки персоналуна державну службу;
7. Управління процесом професійного розвитку, рухом і вивільненням персоналу на державній службі;
8. Стратегічне планування в державному управлінні як процес аналітичної роботи;
9. Стратегічне та поточне планування в системі МВС;
10. Аналітичне забезпечення управлінської діяльності в системі МВС;
11. Прогнозування та його роль у забезпеченні стратегічного управління;
12. Стратегічне планування у сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку: зарубіжний досвід та міжнародні стандарти;
13. Порядок підготовки та прийняття управлінських рішень в органах виконавчої влади. Організація виконання управлінських рішень;
14. Психологічні аспекти управління персоналом на державній службі.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері управління організацією роботи та персоналом МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, публічне управління та адміністрування;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 46 осіб.
Термін надання послуг: до 25.12.2021 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.

 

Найменування 8
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в діяльності МВС)

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в діяльності МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції в діяльності МВС.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо основних напрямів європейської та євроатлантичної інтеграції в діяльності МВС як невід’ємної складової реалізації державної політики, стратегічного планування та досягнення стратегічних цілей і пріоритетів розвитку системи МВС України.

Тематичні блоки:
1. Європейський Союз та його інституційна система;
2. Правова система ЄС: загальна характеристика;
3. Правовий статус людини і громадянина в ЄС;
4. Простір свободи, безпеки та правосуддя: правова та інституційна основа;
5. Організаційно-правові засади діяльності Європолу, Євроюсту та Європрокуратури;
6. Інструменти реалізації політики ЄС у сфері правоохоронного співробітництва (європейський ордер на арешт, європейський судовий ордер);
7. Правове регулювання політики ЄС щодо прикордонних перевірок, притулку та імміграції;
8. Державна політика України в сфері європейської інтеграції: ґенеза та сучасна правова регламентація;
9. Угода про асоціацію України з ЄС як правова основа співробітництва;
10. Правове регулювання обігу цивільної зброї в ЄС: національний і наднаціональний;
11. Стратегічний вибір України щодо майбутнього членства в НАТО. Основні принципи реалізації державної політики євроатлантичної інтеграції України;
12. Що таке НАТО? Витоки Альянсу. Головні завдання НАТО в галузі безпеки;
13. Організаційна структура Альянсу. Структура та завдання Представництва НАТО в Україні;
14. Перехід на стандарти НАТО. Стандарти та інші нормативні документи НАТО у сфері стандартизації;
15. Історія відносин України з НАТО. Міжнародно-правові засади співробітництва України з НАТО;
16. Національне законодавство щодо євроатлантичної інтеграції України. Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО. Механізми міжвідомчої координації процесів євроатлантичної інтеграції України;
17. Співробітництво у невійськових сферах.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері європейської інтеграції в діяльності МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, публічне управління та адміністрування;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 45 осіб.
Термін надання послуг: до 25.12.2021 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.

 

Найменування 9
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань сприйняття та впровадження змін в системі МВС)

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань сприйняття та впровадження змін в системі МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері сприйняття та впровадження змін в системі МВС.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо основних критеріїв вибору (підходів)при управлінні змінами в ситуаціях професійної діяльності, змісту стратегічної кризи, кризи успіху та кризи ліквідності в умовах сприйняття та впровадження змін в системі МВС.

Тематичні блоки:
1. Конституційна реформа та її вплив на забезпечення прав людини в Україні. Принцип рівності та заборона дискримінації: європейські підходи та їх реалізація в Україні;
2. Формування іміджу як необхідний елемент професійної культури державного службовця;
3. Загальна характеристика стратегії реформування системи МВС України;
4. Кадровий профайлінг у професійній діяльності державного службовця;
5. Особливості реформування законодавства та підзаконних, відомчих актів системи МВС України;
6. Вимоги до складання документів, які створюються в діяльності фахівця з лідерства. Особливості електронного документообігу;
7. Еволюційний та революційний підходи до управління змінами: основні критерії вибору в ситуаціях професійної діяльності;
8. Окремі питання подальшого розвитку системи МВС України у світлі проведення реформування правоохоронної системи;
9. Модулі управління змінами: кваліфікаційний, комунікативний, стимулювання;
10. Трансформація цінностей, поглядів та моделей поведінки особистості в умовах організаційних змін;
11. Структурний та кадровий елементи організаційного розвитку;
12. Внутрішні резерви організації як потенціал ефективного управління змінами;
13. Створення та втілення концепції організаційна культура як інструмент управління змінами;
14. Стратегічна криза, криза успіху та криза ліквідності в умовах організаційних змін;
15. Тімбілдінг як інструмент управління змінами.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері сприйняття та впровадження змін в системі МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, публічне управління та адміністрування;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 120 осіб.
Термін надання послуг: до 25.12.2021 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.

 

Найменування 10
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань дотримання прав людини та гендерної рівності в системі МВС)

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань дотримання прав людини та гендерної рівності в системі МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері дотримання прав людини та гендерної рівності в системі МВС.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо елементів модернізації системи державної служби в МВС України, сутності кадрової політики, сучасних аспектів правового регулювання порядку проходження державної служби в МВС України з урахуванням дотримання прав людини та гендерної рівності в системі МВС.

Тематичні блоки:
1. Гендер як категорія аналізу соціально-політичних процесів. Класичні і сучасні напрями розвитку гендерної теорії та гендерних досліджень. Гендер як певні соціальні ролі;
2. Засади розуміння гендеру та гендерної рівності;
3. Гендерні стереотипи: поняття та вплив на сферу правового регулювання. Відображення стереотипних уявлень про соціальні ролі жінок і чоловіків у законодавчих нормах. Вплив стереотипів на практику правозастосування;
4. Міжнародні стандарти (універсальні та регіональні) забезпечення гендерної рівності. Роль міжнародних стандартів у сфері захисту прав жінок для судової, правоохоронної та іншої юридичної практики;
5. Національне законодавство України та гендерні політики, спрямовані на забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки: загальний аналіз;
6. Державна гендерна політика: суть, зміст, завдання. Стратегії гендерної політики (політика позитивних дій, антидискримінаційна політика, гендерний мейнстримінг);
7. Типи гендерної політики. Сучасні моделі гендерної політики. Механізм реалізації гендерної політики. Європейський досвід;
8. Гендерний дисбаланс в представництві в органах влади і самоврядування. Гендерне квотування. Гендерний аспект електоральних відносин та політичного представництва. Гендерна політика у сфері економіки і трудових відносин. Стан дотримання принципу гендерної рівності у системі МВС;
9. Дискримінація: загальне поняття та види. Дискримінація за ознакою статі. Тест на гендерну дискримінацію. Дискримінація де-юре і де-факто. Антидискримінаційні правові механізми;
10. Поняття тимчасових спеціальних заходів. Співвідношення з поняттями «позитивні дії», «позитивна дискримінація»;
11. Види тимчасових спеціальних заходів (квотування, преференції при працевлаштуванні тощо). Досвід інших держав у застосуванні тимчасових спеціальних заходів з метою забезпечення гендерної рівності;
12. Підходи до визначення поняття та видів гендерно зумовленого насильства. Профілактика гендерно зумовленого насильства правоохоронцями;
13. Практика ЄСПЛ щодо гендерно зумовленого насильства та гендерної дискримінації;
14. Механізми запобігання та протидія випадкам дискримінації та сексуальним домаганням на робочому місці в секторі безпеки та оборони;
15. Досвід зарубіжних країн у побудові ґендерних стратегій у сфері правоохоронної діяльності.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері дотримання прав людини та гендерної рівності в системі МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, публічне управління та адміністрування;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 45 осіб.
Термін надання послуг: до 25.12.2021 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.

 

Найменування 11
Послуги з професійної підготовки у сфері післядипломної освіти (проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань управління публічними фінансами, як складової частини діяльності МВС)

Назва − «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС України з питань управління публічними фінансами, як складової частини діяльності МВС».
Мета − підвищення інтелектуального рівня державних службовців, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своїх завдань у сфері управління публічними фінансами, як складової частини діяльності МВС.
Завдання – надати слухачам інформацію щодо нормативно-правових та організаційних основ забезпечення управління публічними фінансами, державного фінансового контролю в Україні, монетарної та фіскальної політики держави в управлінні публічними фінансами, проблемних аспектів майнових правовідносин державних підприємств та установ.

Тематичні блоки:
1. Антикорупційне законодавство України та фінансовий моніторинг;
2. Сучасна бюджетна політика;
3. Вимоги до складання документів, які створюються у сфері управління публічними фінансами. Особливості електронного документообігу;
4. Бюджетна система та бюджетний процес в Україні. Бюджетування у центральних органах виконавчої влади Державний бюджет України на 2020 р.: основні параметри та особливості;
5. Нормативно-правове забезпечення управління публічними фінансами;
6. Тенденції та перспективи розвитку управління публічними фінансами;
7. Державний фінансовий контроль в Україні: загальна характеристика, особливості та перспективи розвитку;
8. Монетарна та фіскальна політика держави в управлінні публічними фінансами;
9. Економічні наслідки правопорушень у сфері господарської діяльності для публічних фінансів;
10. Державні підприємства та установи як суб’єкти господарських правовідносин: проблемні аспекти. Майнові правовідносини за участю державних підприємств та установ: проблемні аспекти;
11. Внутрішній контроль та внутрішній аудит у бюджетних установах;
12. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм;
13. Державні підприємства та установи як суб’єкти фінансових правовідносин;
14. Організаційно-правові аспекти системи публічних закупівель на макро- і мікрорівнях, сучасні зміни в профільному законодавстві;
15. Нові підходи до проведення публічних закупівель різних видів: механізми проведення спрощених закупівель, відкритих торгів, торгів з обмеженою участю, конкурентний діалог, переговорна процедура.

Тривалість курсу – 30 год.
Форми роботи − лекції, практичні заняття, елементи тренінгу, робота з кейсами.

Завдання для виконавця:
1. Забезпечити місце проведення підвищення кваліфікації – конференц-зала або аудиторія, обладнана сучасною мультимедійною технікою, місткістю 25-30 осіб з можливістю розсадки типу «замкнене коло»;
2. Відповідно до тематичних блоків розробити професійну програму спільно з представниками профільного Департаменту (управління) МВС України. Програма повинна зосереджуватися на покращенні знань та навичок державних службовців МВС України у сфері управління публічними фінансами, як складової частини діяльності МВС шляхом особистого та професійного розвитку, включаючи відповідні методи та інструменти;
3. Підготувати роздаткові матеріали та опис ситуативних завдань;
4. Видати кожному слухачу, який виконав програму підвищення кваліфікації сертифікат про успішне завершення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців.

Вимоги для виконавця (викладача):
1. Вища освіта в одній із галузей: право, педагогіка, управління та адміністрування, публічне управління та адміністрування;
2. Мінімум п’ять (5) років досвіду у розробці професійних програм з орієнтацією на право, педагогіку й публічне управління та адміністрування;
3. Знання методології освіти дорослих;
4. Професійні комунікативні навички – письмові, усні та презентаційні.

Місце проведення м. Київ.
Кількість учасників одного (1) навчального збору – 25-30 осіб.
Загальна кількість учасників – 20 осіб.
Термін надання послуг: до 25.12.2021 року.
Графік тренінгів: буде визначений у процесі організації та повинен бути погоджений з МВС України.